Jaakko on erikoistunut yritysjärjestelyiden verokysymyksiin.

Jaakko on erikoistunut myynti- ja ostotoimeksiantojen vero due diligence -selvityksiin, kansainvälisiin yritysjärjestelyihin, rahoitusrakenteisiin ja rahavirtamallinnuksiin. Hän on avustanut asiakkaita kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä vuodesta 2008 päätoimisesti.  

Jaakon asiakkaisiin kuuluu niin kotimaisia kuin kansainvälisiä ICT-, rahoitus-, vähittäiskaupan ja tuotantoalan yrityksiä. Hänellä on mittava kokemus pääomansijoittajien toteuttamista transaktioista. Lisäksi Jaakko on ollut mukana lukuisissa yhtiöiden listautumishankkeissa.