CBAM-tavaroita maahantuovat yritykset joutuvat tarkkailemaan maahantuontejaan ja raportoimaan CBAM-tavaroihin sisältyvät tuotesidonnaiset päästöt komissiolle.  

EU:n hiilirajamekanismia sovelletaan seuraaviin tavararyhmiin luovutettaessa niitä vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella. 

  • sementti
  • sähköenergia
  • lannoitteet
  • tietyt rauta ja terästuotteet
  • tietyt alumiinituotteet
  • vety

Hiilirajamekanismin soveltamisalaan kuuluvat tavarat ja tuotteet yksilöidään tarkemmin CBAM-asetuksessa CN-nimikkeistön tullitariffikoodien perusteella. 

Oletusarvojen käyttäminen päättyy

Viimeistään 30.6.2024 maahantuotujen CBAM-tavaroiden tuotesidonnaiset päästöt voidaan vielä raportoida komission julkaisemien oletusarvojen nojalla. Sen jälkeen tapahtuvien maahantuontien osalta oletusarvojen käyttäminen ei ole enää mahdollista, vaan komissiolle raportoitavien päästöjen tulee perustua tuotantolaitoksen sijaintivaltion omiin hiilen hinnoittelu- tai tarkkailujärjestelmiin taikka EU:n laskentamenetelmiin. 1.1.2025 alkaen tapahtuvien maahantuontien päästöt on laskettava aina EU:n laskentamenetelmiä käyttäen. 

Edellä sanottu tarkoittaa käytännössä, että 1.7.2024 alkaen tapahtuvien maahantuontien osalta raportoivien maahantuojien on aktiivisesti kontaktoitava EU:n ulkopuolisia tuotantolaitoksia tai jälleenmyyjiä ja pyydettävä niiltä em. menetelmien mukaisesti lasketut päästötiedot.

Ota yhteyttä

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa.