Arvonlisäverotus sekä tulli- ja valmisteverotus

 • 1000

Arvonlisäverotuksen ei tarvitse olla monimutkaista

Tehokkaaseen liiketoiminnan johtamiseen ja hyvään taloudenpitoon kuuluu varmistaa, että arvonlisäverot ja muut välilliset verot hoidetaan asianmukaisesti. Arvonlisäverotuksella on maine monimutkaisena verolajina ja jopa liiketoiminnan hidasteena. Näin ei tarvitse olla. 

Autamme kaikissa alv-asioissa asiakkaidemme yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelemme suuria ja pieniä yrityksiä sekä julkishallintoa. Olemme perehtyneet myös yhdistysten ja säätiöiden välillisen verotuksen kysymyksiin. Kyse voi olla kansainvälisestä tai kotimaisesta kaupasta - verollisella tai verottomalla toimialalla. 

Ratkotaan yhdessä rohkeasti arvonlisäverotuksen haasteita

Avustamme asiakkaitamme tyypillisesti esimerkiksi seuraavissa asioissa: 
 • Liiketoimintamallien verotehokkuuden arviointi ja parantaminen
 • Yritysjärjestelyissä ja liiketoiminnan muutoksissa tukeminen
 • Kansainvälisten projektien veroselvitykset ja hallinnointi 
 • Rajat ylittävien tavaravirtojen arvonlisävero- ja tullikysymysten selvittäminen 
 • Arvonlisäveroprosessien ja verokontrollien läpikäynti ja kehittäminen 
 • Data-analyysit veroriskien tunnistamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi 
 • Yksittäisten liiketapahtumien oikean verokohtelun ratkaiseminen 
 • Ulkomaisten arvonlisäverorekisteröintien ja -velvoitteiden hallinnointi  
 • Verotarkastuksissa avustaminen
 • Oikaisu- ja valitusasiat  
 • Ennakkoratkaisut ja muut hakemusasiat 
 • Välillisen verotuksen koulutukset 

Ota yhteyttä

Tavoitteenamme on tehdä arvonlisäverotuksesta yksinkertaisempaa asiakkaillemme. Me olemme arvonlisäverotuksen asiantuntijoita, jotta asiakkaamme ei tarvitse olla.

tullikysymykset

Jätä myös tulliasiat huoleksemme

Tunnetko kansainvälisen tavarakaupan tullisäädökset ja -menettelyt? Entä osaatko tehokkaasti järjestää yrityksen toimintaa erilaisten tullietuuksien ja -menettelyjen avulla? Mitä teet, jos Tulli toimittaa yrityksellesi suuren jälkitullauksen? 

Tullineuvontamme avulla opit käyttämään tullilainsäädännön suomat mahdollisuudet tehokkaasti hyväksesi ja hallitsemaan tulliriskit.

Tulliasiat jäävät yritysten organisaatioissa usein paitsioon monesta eri syystä. Epävarmuus tulliasioiden hoitamisessa voi kuitenkin johtaa kumulatiivisiin virheisiin, jotka paljastuvat vasta vuosien kuluttua Tullin suorittamassa yritystarkastuksessa.  

Me tunnemme tullikysymykset läpikotaisin ja osaamme auttaa yritystäsi kaikenlaisissa tulliasioissa. Tavanomaisia osa-alueita ovat muun muassa tuonti- ja vientimenettelyt, tullausarvon määrittäminen, tavaroiden luokittelu tullitariffiin, erityistullimenettelyjen soveltaminen sekä tullauksiin liittyvät muutoksenhaut. 

valmistevero

Merkittävät verointressit ovat tunnusomaisia valmisteverotukselle

Valmisteverotus jakautuu energiaverotukseen ja muuhun valmisteverotukseen. Energiaverotus pitää sisällään erilaisten polttoaineiden ja sähkön valmisteverotuksen. Muita valmisteverotuksen alaisia tuotteita ovat muun muassa alkoholijuomat, tupakkatuotteet ja virvoitusjuomat. 

Valmisteverotukselle tunnusomaista ovat merkittävät verointressit ja kattava lupahallinto, jonka puitteissa verovelvolliset ilmoittavat tuotteita verotettavaksi. Myös muut kuin luvanhaltijat saattavat tulla satunnaisesti verovelvollisiksi. 

Kattavat valmisteverotuspalvelumme sisältävät muun muassa lupahallintoon liittyvät kysymykset, veronpalautusmahdollisuudet ja muutoksenhaut. Käänny rohkeasti puoleemme kaikissa valmisteverotusasioissa!

autoverotus

Auto- ja vakuutusmaksuverotus

Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti myös autoverotuksessa ja vakuutusmaksuverotuksessa. 

Toimimme tulkkina arvonlisäverotuksen säädösten ja liiketoiminnan tarpeiden välillä

Neuvonantomme lähtee aina asiakkaan liiketoiminnan sekä ongelman ymmärtämisestä. Meitä motivoi se, että asiakas onnistuu hoitamaan alv-velvoitteensa sekä hallitusti ja taloudellisesti järkevällä että oikeudellisesti kestävällä tavalla.  Toimimme tulkkina arvonlisäverotuksen säädösten ja asiakkaamme liiketoiminnan tarpeiden yhteensovittamisessa.

Tyypillinen neuvonantomme tukee asiakastamme päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi avustamme jatkuvasti muun muassa verotarkastuksissa, ennakkoratkaisuasioissa, valitusprosesseissa, liiketoiminnan muutostilanteissa ja arvonlisäveron kassavirtasuunnittelussa. 

Meiltä voi tiedustella näkemyksiä myös erilaisiin arvonlisäverotusta koskeviin teknologiaratkaisuihin sekä toiminnanohjausjärjestelmiin. 

Välillisen verotuksen huippuammattilaiset palveluksessasi

Olemme ylpeitä siitä, että välillisen verotuksen tiimimme on eräs Suomen kokeneimmista ja alan arvostetuimmista. Menestyksemme perustuu aina asiakkaidemme menestykseen. Pyrimme luomaan aidosti kestäviä, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia asiakassuhteita. Saamme usein kiitosta siitä, että olemme kehittäneet asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä vankan verolainsäädännön, teknologian ja toimialojen tuntemuksemme. 

Tiimimme palvelee ympäri Suomen, pääkaupunkiseudun lisäksi paikallistoimistoissamme Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. 

Kaikkien asiakkaidemme käytössä on samalla koko KPMG:n globaali asiantuntijaverkosto lähes 150 maassa. Vielä ei ole tullut eteen sellaista maata, jonka välillisen verotuksen pulmia emme olisi kyenneet ratkaisemaan. 

Ota rohkeasti yhteyttä - mietitään yhdessä ratkaisu!  

Ota yhteyttä

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa jatkuvasti verotuksellisten ja lakikysymysten kehittymistä. Asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista. Tutustu myös maailmanlaajuisen verkostomme näkemyksiin!