Suomen hallitus kokoontui huhtikuussa kehysriiheen neuvottelemaan julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Kehysriihessä sovittiin 1,5 prosenttiyksikön suuruisesta korotuksesta nykyiseen yleiseen 24 %:n verokantaan, jonka jälkeen yleinen tavaroihin ja palveluihin kohdistuva verokanta on 25,5 %. Myös vakuutusmaksuveroon on tarkoitus tehdä vastaava korotus. Samassa yhteydessä sovittiin myös makeisten ja suklaiden nostamisesta yleisen verokannan piiriin. Alennettujen verokantojen tasoihin tai rakenteeseen ei ehdotettu muita muutoksia.

Hallitus on jo aiemmin hallitusohjelmassa sopinut siirtävänsä nykyiseen 10 %:n alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä. Käytännössä korotus koskee esim. lääkkeitä, liikuntapalveluja, henkilökuljetuksia, majoituspalveluja sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia. Samalla on tarkoitus siirtää nykyisin yleisen verokannan piiriin kuuluvat inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan.

Aikataulu

Kehysriihessä sovittu yleisen verokannan nosto on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024. Makeisten ja suklaiden nostaminen yleisen verokannan piiriin on suunniteltu tapahtuvan vasta vuoden 2025 aikana. 

Hallitusohjelmassa aiemmin sovittujen arvonlisäverokantojen muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta, eikä tähän aikatauluun ole käsityksemme mukaan tullut muutoksia kehysriihen verokantapäätösten myötä.

Vaikutukset yrityksille

Yritysten on tärkeää tunnistaa ne asiat, joihin ehdotetut verokantamuutokset voivat vaikuttaa, jotta valmistautuminen voidaan tehdä ajoissa. Verokantamuutoksilla on tyypillisesti vaikutuksia muun muassa seuraaviin asioihin: 

  • Ajalliseen kohdistamiseen: Mitä verokantaa tulee soveltaa mihinkin myyntiin tai hankintaan? Miten huomioidaan ennakkomaksut, alennukset, hyvitys- ja korjauslaskut tai muut oikaisuerät? 
  • Järjestelmiin: Mitä päivityksiä ja muutoksia vaaditaan eri it-järjestelmiin (ERP, laskutus, ostoreskontra jne.), jotta ne käsittelevät arvonlisäveron oikein ja viranomaisraportointi ei muodostu virheelliseksi?
  • Sopimuksiin: Onko mahdolliset muutokset verokannoissa huomioitu asianmukaisesti esim. myyntisopimuksissa? 
  • Verokantojen soveltamiseen: Mitä ovat ne makeiset ja suklaat, jotka siirretään yleisen verokannan piiriin? 
  • Muihin asioihin: Edellyttääkö muutos hinnoittelun tarkistamista? Tarjoaako muutoksen voimaantulo jotain suunnittelumahdollisuuksia?

Verokantojen muutokset vaativat kokonaisvaltaisia toimenpiteitä yrityksissä ja ne vaikuttavat laajasti yrityksen toimintaan. Järjestelmien ja prosessien päivitys vie usein aikaa, joten valmistautuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin.

Asiantuntijamme apunasi

Olemme mielellämme apuna kaikissa verokantamuutoksia koskevissa kysymyksissä.

Lassi Ahopelto

+358 50 464 2978

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ville Matinsaari

+358 50 416 7827

etunimi.sukunimi@kpmg.fi