Julkinen sektori digipalvelujen muutosvauhdissa

KPMG selvitti teknologian hyödyntämistä julkisella sektorilla.

KPMG selvitti teknologian hyödyntämistä julkisella sektorilla.

Julkinen sektori pyrkii määrätietoisesti hyödyntämään nopeasti kehittyvää teknologiaa parantaakseen kansalaistensa jokapäiväistä arkea. Osaamisen puute, monimutkaiset manuaaliset prosessit ja riskejä karttava työkulttuuri vaikeuttavat kuitenkin pysymistä kehityksessä mukana. Tuore KPMG Global Tech report: Government and public sector insights -tutkimusraporttimme tuo esiin, että tekoälyn ja pilviteknologian käyttöönoton hyödyt tunnustetaan laajalti eri toimialoilla, myös julkisella sektorilla. Tutkimus myös osoittaa, että vaikka julkishallinnon organisaatiot eivät ole hyödyntäneet uutta teknologiaa yhtä nopealla tahdilla kuin yksityinen sektori, niin muutos on kuitenkin käynnissä. Julkishallinnon organisaatiot läpikäyvät parhaillaan digitaalista transformaatiota ja haluavat modernisoida toimintaansa ja innovoida uutta. Teknologian osaamiseen panostetaan, tehdään yhteistyötä eri verkostojen ja toimijoiden kanssa sekä kehitetään tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. 

Arkaluonteiset tiedot haasteena

Tutkimuksemme mukaan riskejä karttava sisäinen kulttuuri on yksi suurimmista digitaalisen muutoksen haasteista julkisella sektorilla, 69 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että uusien teknologioiden ymmärryksen puute vähentää luottamusta investointeihin. Kansallinen turvallisuus ja arkaluonteiset tiedot ovat haasteita, jotka hidastavat julkisen sektorin pilviteknologian käyttöönottoa.

Tietoturvan merkitys korostunut

Vaikka varovainen toimintakulttuuri saattaa hidastaa investointeja, tietoturva on etusijalla. Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia sanoo, että heidän organisaationsa asettaa etusijalle kyberturvallisuuden ja kyvyn toipua hyökkäyksestä nopeasti ja mahdollisimman vähäisin vaikutuksin, kun kaikkien kyselyyn vastanneiden toimialojen keskiarvo oli 33 prosenttia. Useimmat kyselyyn vastanneista uskovat, että heidän teknisellä toiminnollaan on jo nyt keskeinen rooli häiriönsietokyvyn rakentamisessa (90 prosenttia) ja yhä vaativampien säännösten noudattamisessa (87 prosenttia).

— Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Olemme tottuneet yhä laadukkaampiin palvelukokemuksiin ja odotamme samaa julkiselta sektorilta, sanoo KPMG Suomen teknologiapalveluista vastaava Mika Laaksonen.

— Tekoälyn odotetaan lähivuosina vaikuttavan myönteisesti myös julkiselle sektorille tuoden valtavasti mahdollisuuksia parantaa julkisen sektorin palveluja ja lisätä tuottavuutta. Tiedon laatu on kuitenkin perusta tietoon perustuvalle kehittämiselle. Tiedon laadun varmistaminen vaatii systemaattista kehittämistä ja data-kulttuurin rakentamista. Tämä tarkoittaa suurta muutosta hallinnon prosesseissa, järjestelmissä, teknologiassa ja ihmisissä, Laaksonen toteaa.

Lisätietoja

Mika Laaksonen

Technology Advisory

KPMG Suomi

Lähetä viesti