Euroopan komissio ilmoitti 23. helmikuuta 2024 hyväksyvänsä 13. pakotepaketin Venäjää vastaan, pakotepaketti kohdistuu Venäjän sotilas- ja puolustussektoriin.

Komission tiedotteen mukaan uusi paketti sisältää:

  • 194 yksittäistä nimeämistä, mukaan lukien 106 henkilöä ja 88 yhteisöä, mikä nostaa yksittäisten nimeämisten kokonaismäärän yli 2000:een
  • Kauppatoimet, joilla pyritään estämään Venäjää hankkimasta länsimaista arkaluonteista teknologiaa sotilaskäyttöön, erityisesti miehittämättömien ilma-alusten osalta
  • Toimenpiteet kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi, lisäämällä Yhdistynyt kuningaskunta raudan ja teräksen tuonnin kumppanimaiden luetteloon

Pakotteiden noudattaminen rahoituslaitoksissa

Asiakkaiden tunteminen ja pakotteiden seuranta ovat velvoittaneet pankkeja jo useita vuosia, mutta lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset lisääntyvät ja kiristyvät jatkuvasti. Kehityksen mukana pysyminen aiheuttaakin pankkeille haasteita. Lisäksi jatkuvasti kasvavat ja kehittyvät säännökset ja lait luovat alalle monimutkaisen sääntely-ympäristön, joka edellyttää, että compliance-toiminto on oikein määritetty sekä tehokas. 

Nykyiset pakotteiden monitorointijärjestelmät johtavat väärien hälytysten (false positives) suureen osuuteen - usein jopa yli 95 prosenttiin. Hälytysten tarkistusprosessi myös edellyttää usein suuria manuaalista työtä tekeviä henkilöstöryhmiä, jotka ovat monesti hajallaan maantieteellisesti. Lisäksi tällaisiin järjestelmiin sovellettavia vakiintuneita optimointitekniikoita on päivitettävä jatkuvasti, koska maksujen ja asiakkaiden määrä kasvaa, uusia pakoteohjelmia otetaan käyttöön ja olemassa oleviin luetteloihin tehdään usein muutoksia. 

Järjestelmien huonosta yhteensovittamisesta ja sääntelymuutoksista johtuvat rajoitteet ovat johtaneet hälytysjonojen ja backlogien ruuhkautumiseen monissa finanssilaitoksissa. Pitkistä läpimenoajoista johtuvat viiveet hälytysten käsittelyssä voivat vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, joka on yhä enemmän rahoituslaitosten strategisten tavoitteiden kärjessä.

Miten voimme auttaa rahoituslaitoksia?

Lisääntyvien ja muuttuvien säännösten, kasvavien transaktiomäärien ja uusien pakotejärjestelmien käyttöönoton edessä olemme  kehittäneet ratkaisuja, joilla saavutetaan sekä järjestelmän optimointi että hälytysten käsittely.

Ratkaisuidemme avulla autamme rahoituslaitoksia kehittämään havaintojärjestelmien toiminnan laatua sekä  varmistamaan, että hälytyksiä voidaan tarkastella aiempaa nopeammin, tarkemmin sekä johdonmukaisemmin, mikä  auttaa täyttämään tehokkaammin seuraamusvelvoitteet.

Kuuntele myös podcast-jaksomme "Mitä jokaisen tulisi tietää pakotteista ja keitä pakotteet koskevat?" täältä.

Ota yhteyttä