Rakenteelliset muutokset haastavat talouden horisonttia

Datan vastuullinen hyödyntäminen rakentaa yrityksen kilpailukykyä.

Datan vastuullinen hyödyntäminen rakentaa yrityksen kilpailukykyä.

Rakenteelliset muutokset, kuten inflaatio, pääomakustannukset, energiasiirtyminen, ilmastonmuutos ja työmarkkinoiden muutokset , haastavat talouden ja rahoituksen tulevaisuuskuvaa. Unelmana on ollut digitalisaation, datan ja ihmisten integraatio tekoälyä hyödyntäen. Digitalisaatio ja oman toiminnan datan laajempi hyödyntäminen vaativat kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa ihmiset ja yrityskulttuuri säilyvät avainasemassa. Koneoppiminen, jota 2/3 parhaiten menestyneistä suuryrityksistä jo käyttää päätöksenteon tukena, parantaa muun muassa asiakastiedon hyödyntämistä. Asiakastiedon tehostunut käyttö taas on johtanut 71 prosentilla Future of the Work -kyselytutkimuksemme vastaajista tulosten kasvuun. Tekoälyä eri muodoissaan löytyykin jo monista järjestelmistä ja se on kaikkien käytettävissä. Unelmasta on siis tulossa totta.

Miten pysyä tekoälyn kehityksessä mukana?

Tekoälykehityksessä mukana pysymisen ensimmäinen askel on nostaa digiosaamisen taitotasoa. Seuraava askel on määrittää itselle matalimmalla roikkuvat hedelmät ja mihin liiketoimintalähtöisesti ylipäätään kannattaa panostaa. Kolmanneksi kannattaa kartoittaa tietoturvan nykytaso ja korjata mahdolliset puutteet; hyvän perustan päälle on mahdollista tehdä pysyviä ratkaisuja pienellä riskillä. Kun edellä kuvatut toimet on tehty, voi panostaa hallitusti tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Vastuullisuus keskeinen osa tulevaisuuden liiketoiminnan strategiaa

Tulevaisuudessa korostuvat myös vastuullisuusasiat sekä rahoituksen että asiakkaiden ja toimitusketjujen osalta; nyt on oikea aika tarkistaa oma strategia tälläkin kulmalla, jotta saa ulosmitattua lisäarvoa. Future of work -kyselytutkimuksemme mukaan yli 80 prosenttia suuryritysten toimitusjohtajista painottaa jo yhteiskunnallisia vaikutuksia liiketoiminnassaan. Vastuullisuusraportoinnin ehtii rakentaa, kun aloittaa pian, mutta lisäarvon ulosmittaamisen kanssa alkaa olla kiire.

Lue Future of work -tutkimusraportistamme lisää.

Miten KPMG voi auttaa?

Tulevaisuuden haasteissa pärjää valmistautumalla, joten nyt kannattaa varmistaa, että strategiaan sisältyy vastuullisuus sekä tekoälyn hyödyntäminen ja etenkin visio, miten näistä ulosmitataan hyöty. Autamme näissä asioissa mielellämme.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Pasi Rautanen
+358 040 5024 722
etunimi.sukunimi@kpmg.fi