Eduskunnan juuri hyväksymä lakimuutos tarkoittaa, että ulkomailta Suomeen tulevien avainhenkilöiden edullista verokohtelua voidaan soveltaa aiemman 4 vuoden sijaan 7 vuoden ajan. Muutos koskee sekä uusia Suomeen saapuvia avainhenkilöitä että viime vuosina saapuneita henkilöitä, joihin sovelletaan edelleen avainhenkilöiden lähdeverotusta.

Ulkomailta Suomeen saapuvien avainhenkilöiden edullinen verokohtelu

Ulkomailta Suomeen saapuvaan avainhenkilöön voidaan soveltaa Suomessa edullista avainhenkilön lähdeverotusta, jossa henkilön palkasta yleisesti perittävä progressiivinen ansiotulovero korvataan 32 %:n tasaverolla (avainhenkilön lähdevero). Ulkomailta saapuville avainhenkilöille myönnettävän edullisen verokohtelun keskeisenä tavoitteena on houkutella Suomeen osaavaa työvoimaa. Ulkomailta Suomeen tulevaan henkilöön voidaan soveltaa avainhenkilön lähdeverotusta seuraavien ehtojen täyttyessä1:

  • henkilö saapuu Suomeen aloittaakseen työskentelyn Suomessa, ja hänestä tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen saapuessaan
  • henkilön rahapalkka on vähintään 5 800 euroa kuukaudessa koko Suomessa työskentelyn ajan
  • henkilö työskentelee ”erityisosaamista” edellyttävässä tehtävässä
  • henkilö ei ole Suomen kansalainen eikä ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen saapumista edeltävien 5 vuoden aikana.

Nämä ehdot täyttävä henkilö voi hakea Verohallinnolta avainhenkilön lähdeverokortin, joka osoittaa henkilön olevan avainhenkilön lähdeverotuksen piirissä sekä edullisen verokohtelun keston: avainhenkilön lähdeverotusta on tähän asti voitu soveltaa enintään 48 kuukauden (4 vuotta) ajan henkilön Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien.

Avainhenkilön lähdeverotukseen tehtävät muutokset

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa tunnistettiin, että avainhenkilön lähdeverotuksen rajoitettu kesto (48 kuukautta) heikentää sen tehokkuutta ulkomaisten avainhenkilöiden houkuttelussa Suomeen.2 Avainhenkilön lähdeverotuksen enimmäiskeston pidentäminen otettiin siten mukaan vuoden 2024 budjettiverolakiehdotukseen, joka hyväksyttiin eduskunnassa 29.11.2023.

Avainhenkilön lähdeverotus muuttuu siten 1.1.2024 alkaen seuraavasti 3:

  • avainhenkilön lähdeverotusta voidaan soveltaa edellisen 48 kuukauden (4 vuotta) sijaan 84 kuukauden (7 vuotta) ajan, jolloin ulkomailta tulevat avainhenkilöt voivat nauttia pidempään edullisesta verokohtelusta
  • pidennetty enimmäisaika (84 kuukautta) soveltuu henkilöihin, jotka aloittavat Suomessa työskentelyn vuonna 2024 tai myöhemmin
  • lisäksi pidennetty enimmäisaika soveltuu henkilöihin, jotka ovat aloittaneet Suomessa työskentelyn ennen vuotta 2024, mutta joihin sovelletaan avainhenkilön lähdeverotusta vuosien 2023–2024 vaihteessa. Nämä henkilöt voivat hakea Verohallinnolta uutta avainhenkilön lähdeverokorttia, jolla vahvistetaan avainhenkilön lähdeverotuksen pidennetty soveltumisaika siten, että avainhenkilön lähdeverotusta sovelletaan yhteensä 84 kuukautta.

Muutokset vaikuttavat siten sekä vuodesta 2024 alkaen Suomeen saapuviin avainhenkilöihin että vuosien 2020–2023 aikana Suomeen saapuneisiin avainhenkilöihin, jotka ovat edelleen avainhenkilön lähdeverotuksen piirissä vuoden 2023 lopussa. Saadakseen edelleen nauttia edullisesta verokohtelusta, vuosien 2020-2023 saapuneiden henkilöiden on haettava Verohallinnolta avainhenkilön lähdeverokortilleen jatkoa.

Asiantuntijamme apunasi

Avustamme mielellämme avainhenkilön lähdeverotukseen liittyvissä kysymyksissä tai avainhenkilön lähdeverokorttihakemuksien ja –jatkohakemuksien laatimisessa.

1. Verohallinnon syventävä vero-ohje 4.6.2023 (dnro VH/1816/00.01.00/2023), Avainhenkilöiden verotus, k. 2.2.

2. Petteri Orpon hallitusohjelma: Vahva ja välittävä Suomi, k. 1.3 and 4.4.

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 34/2023), s. 1, s. 18, s. 33–34 ja s. 39.

Ota yhteyttä