• 1000

Eläketurvakeskuksen sosiaalisessa mediassa julkaiseman uutisen mukaan Suomi on 8.6.2023 allekirjoittanut sopimuksen rajat ylittävien etätyöntekijöiden sosiaaliturvasta EU-alueella. Etätyösopimus astuu Suomen osalta voimaan 1.7.2023. Sopimuksen piiriin tulevat kuulumaan vain ne jäsenvaltiot, jotka allekirjoittavat sopimuksen. Tällä hetkellä maita, jotka ovat allekirjoittaneet tai ilmoittaneet aikeistaan allekirjoittaa, on yhteensä lähes 20.   

Mihin sopimus vaikuttaa?

Kuten aiemmin julkaisemassa kirjoituksessamme kommentoimme, sopimus tulee aiheuttamaan muutoksia siihen, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu etätyöskentelytilanteissa, mikäli työntekijän asuinvaltio sekä työnantajan kotivaltio kuuluvat sopimuksen piiriin. Sopimus koskee nimenomaan etätyötilanteita, joissa työtä tehdään toisesta maasta esimerkiksi tietokoneella ja puhelimella niin, että työntekijällä on pääsy työnantajan IT-järjestelmiin.  

Nykyisen EU-sääntelyn perusteella, mikäli työntekijä tekee etätöitä asuinvaltiostaan A käsin yli 25 % työajastaan, hän kuuluu valtion A sosiaaliturvaan työnantajan kotivaltion B sijaan. 1.7.2023 eteenpäin tilanne muuttuu niiden valtioiden osalta, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. Tällöin on mahdollista, että työntekijä kuuluisi työnantajan kotivaltion B sosiaaliturvaan, mikäli työntekijän etätyön määrä asuinvaltiossa A ei ylittäisi 50 % työajasta, edellyttäen, että sopimuksessa mainitut reunaehdot täyttyvät. Työnantajan tulee hakea A1-todistus kotivaltion sosiaaliturvaviranomaiselta vahvistaakseen työntekijän sosiaaliturva-aseman. Muutoksella olisi siis huomattava vaikutus rajat ylittävien etätyöntekijöiden sosiaaliturvaan edellä kuvatuissa tilanteissa. Suomen osalta erityisen mielenkiintoista on, tulevatko esimerkiksi Viro ja Ruotsi allekirjoittamaan sopimuksen.

Eläketurvakeskus tulee julkaisemaan tarkempaa ohjeistusta sopimuksen vaikutuksista sosiaaliturva-asemaan myöhemmin kesäkuussa.