KPMG kuntien tukena työllisyyspalvelujen uudistuksessa

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta.

TE-uudistuksen tavoitteena on muodostaa palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta ja kuntien tulee muodostaa työllisyydenhoitoon kuntalain mukaiset vähintään 20 000 henkilön työvoimapohjan yhteistoiminta-alueet. Kunnille siirtyvät palvelut muodostavat uuden valtionosuustehtävän ja samalla kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee. TE-palveluita tuetaan muun muassa hyvinvointialueiden vastuulla olevilla työkykyä edistävillä palveluilla, kuten kuntouttavalla työtoiminnalla ja työttömien terveystarkastuksilla. 

Tuemme kuntia uudistuksen toimeenpanossa, työllisyysalueiden perustamisessa ja tehtävien siirrossa mm. seuraavilla osa-alueilla:

 

Lähtötilanne
Avustamme toimeenpanon lähtötilanteen kartoittamisessa, jossa keskeisiä näkökulmia mm.:

 • Palveluverkko
 • Henkilöstö
 • Sopimukset
 • Rahoitus
 • Tietojärjestelmät
 • Yhteistyörakenteet

Lisäksi voimme toimia tukena muutoksen läpiviennin kokonaissuunnittelussa.


Työllisyysalueen valmistelu
Toimimme tukena työllisyysalueen valmistelussa ja päätöksenteossa mm.:

 • Yhteistyön laajuuteen ja organisointiin liittyvien vaihtoehtojen tunnistamisessa ja arvioinnissa
 • Työllisyysalueen rahoitusmallin suunnittelussa 
 • Yhteistoimintasopimusten valmistelussa 
 • Päätöksentekoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.


Työllisyysalueen perustaminen ja tehtävien siirto
Tuemme työllisyysalueen perustamisessa ja tehtävien siirron toteuttamisessa esim. :

 • Työllisyys- ja palvelustrategioiden laatimisessa
 • Työllisyysalueen hallinnon ja johtamisjärjestelmän rakentamisessa
 • Siirtyviin sopimuksiin, omaisuuteen ja henkilöstöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä
 • Palvelukanavien ja palveluverkon suunnittelussa


Yhteistyörakenteiden käyttöönotto

Avustamme työllisyyden hoidon tueksi tarvittavien kuntien, työllisyysalueiden, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden verkostomaisen yhteistyömallien ja -rakenteiden käyttöönotossa.

Tukea voidaan tarjota esimerkiksi lähtötilanteen ja kehittämistarpeiden analysointiin, tavoitetilan, toimintamallien ja työnjaon määrittelyyn, lainsäädännön vaatimusten ja reunaehtojen tulkintakysymyksiin sekä hyötyjen ja taloudellisten vaikutusten arviointiin.


Projektinhallinta, taloudelliset laskelmat ja arvioinnit 

Tuemme muutoksen johtamista ja läpivientiä hankehallinta- ja projektipalveluilla. Laskenta- ja arviointiosaaminen on käytettävissä muutoksen eri vaiheissa.

Miten voimme auttaa?

Muuttuvassa toimintaympäristössä tarjoamme julkishallinnon asiakkaillemme räätälöityjä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Toimimme julkishallinnon kaikilla sektoreilla.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Annukka Mannerkoski
Puh. +358 40 1484 198

Nina Lyly
Puh. +358 50 4679 741

Karri Vainio
Puh. +358 50 3871 620

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Lisätietoja

Annukka Mannerkoski

Partner, julkishallinnon laki- ja veropalvelut (KPMG Law)

KPMG Suomi

Sähköposti