Annukka Mannerkoski

Partner, julkishallinnon laki- ja veropalvelut (KPMG Law)

KPMG Suomi

Annukka työskentelee KPMG:llä liikejuridiikan asiantuntijana erityisesti julkishallinnon asiakkuuksissa. Hänellä on osaamista vaihtelevista ja vaativista tehtävistä yhtiö- ja sopimusoikeuden alalta, erityisesti yhtiöittämisistä ja muista kuntien ja valtionhallinnon organisaatiouudistuksista sekä viime aikoina erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä järjestelyistä. Annukalla on pitkä työkokemus myös ulkomailta ja hän onkin perehtynyt monipuolisesti kansallisen lainsäädännön lisäksi myös kansainväliseen ja Euroopan Unionin lainsäädäntöön, erityisesti sopimusoikeuden alalta.

  • Lakipalvelut
  • Veropalvelut
  • Varatuomari, Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Droit des Sociétés Commerciales, Université de Paris II, Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto

  • Lakimiesliiton jäsen