• 1000

Komissio julkaisi 17. toukokuuta 2023 ehdotuksen, jonka voidaan todeta olevan EU:n tulliliiton kunnianhimoisin uudistus sitten sen perustamisen vuonna 1968. Uudistuksella vastataan EU:n tullitoimintaan nykyisin kohdistuviin paineisiin, joita ovat muun muassa kaupan volyymin valtava kasvu erityisesti sähköisessä kaupankäynnissä, EU:n standardien määrän nopea kasvu, turhan monimutkaiset tullimenettelyt sekä muuttuvat geopoliittiset realiteetit ja kriisit.

Uudistuksen myötä tekoälyä hyödynnetään tullitietojen käsittelyssä, joka mahdollistaa yksinkertaisemmat tullausprosessit yrityksille. Samalla pystytään varmistamaan, että tulliviranomainen voi keskittyä oleelliseen, eli riskiperusteiseen tullivalvontaan. 

Mitä uudistus tarkoittaa käytännössä?

Uudistetussa EU:n tulliympäristössä yritykset kirjaavat tullauksia koskevat tiedot yhteen verkkoympäristöön, eli EU:n tullitietokeskukseen (EU Customs Data Hub), mihin kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myöhemmin uudelleen. Huipputeknologiaan perustuva EU:n tullitietokeskus kokoaa yhteen yritysten toimittamat tiedot ja antaa viranomaisille 360-asteen yleiskuvan toimitusketjuista ja tavaroiden liikkumisesta. Sen myötä luotettavien ja tulliasiat osaavien yritysten ("Trust and Check" -traders) tavaravirrat liikkuvat EU:n tullirajan yli sujuvasti ilman tulliviranomaisen aktiivista väliintuloa. Samalla myös EU:n jäsenvaltioiden kansalliset tullausjärjestelmät jäävät asteittain historiaan. 

Verkkokauppa uusiksi

Alati kasvavan verkkokaupan haasteisiin uudistus vastaan siten, että verkkokauppa-alustat tulevat maahantuojan asemaan, jolloin ne vastaavat tullimuodollisuuksista ja maahantuonnin verojen maksamisesta. EU:n alueelle olevat tilaajat saavat tavarat haltuunsa tullattuina ja maahantuonnin verot maksettuina. Samalla poistetaan enintään 150 euroa arvoisten lähetysten tullivapaus.

Uudistuksen voimaantulo

EU:n tulliuudistuksen on kaavailtu tulevan voimaan vuosina 2028–2038 ja aluksi sitä tullaan soveltamaan verkkokauppaan. Sen jälkeen yritykset siirtyvät asteittain antamaan tullaustietonsa EU:n tullitietokeskukseen.

Ota yhteyttä

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa.