• 1000

Yritysjohdon asettaessa kiertotaloustavoitteita usein haasteeksi muodostuu se, miten tavoitteet voidaan saavuttaa  konkreettisesti. Kiertotalouden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa ei tapahdu hetkessä – kuitenkin painottamalla oikeita asioita tuloksia voidaan saavuttaa nopeasti. 

1. Aseta tavoitteet korkealle, mutta aloita pilotilla

  • Monet yritykset asettavat kiertotalouden nykyisin strategiseksi painopisteekseen ja siihen liittyvät tavoitteet ovat usein kunnianhimoisia. Liikkeelle kannattaa kuitenkin lähteä pilottiprojektilla, joka konkretisoi tavoitteita keskeisille sidosryhmille kuten asiakkaille ja henkilöstölle. Pilotin jälkeen kiertotaloutta voidaan lähteä toteuttamaan laajemmin yrityksessä hyödyntäen pilotista kerättyjä oppeja.

2. Kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien tulee tuottaa tulosta

  • Alkuun kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien ei tarvitse tuottaa voittoa - niiden tulisi kuitenkin synnyttää tuloja, mikä osoittaa, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan kestävästä tuotteesta tai palvelusta. Se milloin tuotot ylittävät tehdyn investoinnin riippuu esimerkiksi siitä, kuinka voimakkaasti yritys investoi sekä valitusta kiertotalouden liiketoimintamallista.

3. Mittaa edistystä

  • Yrityksillä on yleensä konkreettisia numeerisia kiertotalouteen liittyviä tavoitteita. Ensimmäiseksi haasteeksi muodostuu kuitenkin se, miten mitata lähtötilannetta ja sitten määrittää, kuinka edistymistä kohti tavoitetilaa mitataan. Olemme kehittäneet Business Council for Sustainable Development (WBCSD) kanssa puolueettoman, alasta riippumattoman viitekehyksen, CTI:n (Circular Transition Indicators). Sillä mitataan kiertotalouden toteutumista tuote-, liiketoimintayksikkö- tai yritystasolla. CTI:n avulla yritysten on helpompi mitata kiertotalouden toteutumista sekä analysoida kehitysmahdollisuuksia. Yli 2000 yritystä liki sadassa maassa on jo hyödyntänyt viitekehystä.

    KPMG on Suomen ensimmäinen CTI -viitekehyksen implementointipartneri. Asiantuntijamme auttavat mielellään viitekehyksen käyttöönotossa sekä sen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää palveluistamme