Verohallinnolta uusi ohje pysäköinnin arvonlisäverotuksesta

Ohje korvaa aikaisemman vuodelta 2020 annetun ohjeen.

Ohje korvaa aikaisemman vuodelta 2020 annetun ohjeen.

Verohallinto on 22.12.2022 antanut uuden Kulkuneuvojen paikoitusta varten tapahtuva alueiden vuokraus arvonlisäverotuksessa -ohjeen. Uusi ohje korvaa aiemman ohjeen. Uudessa ohjeessa rajoitetaan pysäköintitoimintaa harjoittavien kiinteistöyhtiöiden ja ennen kaikkea niin sanottujen osakaspysäköintiä harjoittavien keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden toiminnan verollisuutta eräillä aiemmin käsittelemättömillä perusteilla ja sitä kautta käytännössä rajoitettaisiin kiinteistöinvestoinnin alv:n vähennysoikeutta.

Lähtökohtaisesti aina KHO:n ratkaisusta 2018:108 asti Verohallinto on pitänyt osakaspysäköinnin muodossa järjestettyä pysäköintiä arvonlisäverollisena pysäköintinä aina silloin, kun pysäköintipaikkaa ja sen kanssa samassa kiinteistössä sijaitsevaa asuinhuoneistoa ei luovuteta yhdessä samalle luovutuksensaajalle. Osakaspysäköinnissä erillisen kiinteistöyhtiön, eli pysäköintiyhtiön, osakkeenomistaja maksaa ajan kulumiseen perustuvaa vastiketta (tai muunnimistä yhtiöjärjestykseen perustuvaa maksua) pysäköintiyhtiölle ja tätä vastiketta vastaan osakas (tai tämän vuokralainen) saa pysäköidä kulkuneuvonsa pysäköintiyhtiön omistamalle merkitylle tai merkitsemättömälle pysäköintipaikalle. Pysäköintiyhtiön tekemän pysäköintipaikan luovutuksen verollisuus perustuu arvonlisäverolain 29 §:n (AVL 29 §:n 1 mom. 5 k.) sanamuodon muutokseen, joka tuli voimaan 1.1.2017. 

Verohallinto tiukentaa linjaa

Uudessa ohjeessaan Verohallinto kuitenkin supistaa uusvanhoin perustein pysäköinnin verollisuutta ja siis myös kiinteistöinvestoinnin arvonlisäveron vähennysoikeutta. Verohallinto nostaa esiin KHO:n niin sanotun roboparkkiratkaisun, ratkaisun KHO 2016:39, jossa asunto-osakeyhtiöt olivat saaneet tontin ja rakennuskokonaisuuden hallinnanjakosopimuksen nojalla pysyvän käyttöoikeuden erillisen kiinteistöyhtiön omistamiin pysäköintipaikkoihin. Verohallinto rinnastaa hallinnanjakosopimuksen nojalla luovutettujen pysäköintipaikkojen verottoman luovutuksen tilanteeseen, jossa tontin kauppa- tai vuokrasopimuksessa edellytetään tontin ostajaa tai vuokralaista liittymään erillisen pysäköintiyhtiön osakkaaksi. Tällöin pysäköintiyhtiön harjoittama osakaspysäköinti ei Verohallinnon tulkinnan mukaan olisi enää verollista ja vähennykseen oikeuttavaa toimintaa, vaan (jonkin muun kiinteistön) verottomaan käyttöoikeuden luovutukseen liittyvää verotonta toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että näissä olosuhteissa tapahtuvaa pysäköintiä varten tehdyn kiinteistöinvestoinnin arvonlisävero jäisi lopulliseksi kustannukseksi.

Tässä vaiheessa, kun asiaa koskevia tulkintaerimielisyyksiä ratkaistaan hallintotuomioistuimissa, kaikkien kiinteistökehittäjien, asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien on syytä tiedostaa Verohallinnon tiukentunut käytäntö ja mahdollisuuksien mukaan pyrittävä välttämään olosuhteita, jotka voivat merkitä ylimääräistä veroriskiä. Käytännössä erityistä huomiota on syytä kiinnittää tonttien hankintaa tai muita sopimuksia koskeviin ehtoihin, jotka liittyvät pysäköintiosakkeiden hankinta- tai merkintävelvollisuuksiin.

Miten KPMG voi auttaa?

Asiantuntijamme toimivat mielellään keskustelukumppaneinanne kaikissa pysäköintiin liittyvissä tilanteissa. Tarkempia tietoja alv-asiantuntijoiltamme Joonakselta ja Tanjalta.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Joonas Paavolainen
+358 50 363 2197     

Tanja Lappalainen
+358 20 760 3511

etunimi.sukunimi@kpmg.fi                                                    

Lisätietoja