Australia valmistelee julkisen CbC-raportoinnin käyttöönottoa

Australian julkinen CbC-raportointivelvollisuus voi ulottua suomalaisiin yrityksiin

Raportointivelvollisuus voi ulottua suomalaisiin yrityksiin.

Raportointi koskee myös suomalaisia yhtiöitä, joilla on Australiassa tytäryhtiö. Raportoitava tietosisältö on laajempi kuin EU:n julkisessa CbC-raportoinnissa ja GRI 207-ohjeistuksessa. Raportointivelvollisuus astuu voimaan 2023–2024 alkavalla tilikaudella.

Luonnos sisältää läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä monikansallisille yhtiöille

Australian valtiovarainministeriö julkaisi 6 huhtikuuta 2023 luonnoksen julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (Public country-by-country reporting), joka sisältää verotuksen läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä monikansallisille yhtiöille. Lainsäädäntöluonnoksen ehdotukset perustuvat laajalti vastuullisuusraportoinnissa yleisesti noudatettavaan GRI (Global Reporting Initiative) ohjeistukseen.

Ehdotuksen mukainen raportointivelvollisuus tulisi koskemaan konserneja, joiden konsolidoitu liikevaihto on noin 610 miljoonaa euroa (AUD 1 miljardi vrt. EU Public CbC-r 750 miljoonaa euroa), ja joilla on verovuoden aikana ollut tytäryhtiö tai kiinteä toimipaikka Australiassa.

Lainsäädäntöehdotuksen mukaan Australiassa toimintaa harjoittavat suomalaiset konsernit voivat täten tulla Australian julkisen CbC-raportointivelvoitteen piiriin.

Raportoinnin tietosisältövaatimukset ovat laajempia kuin EU:n julkisessa maakohtaisessa raportoinnissa

Suomalaisten Australiassa toimievien konsernien on hyvä huomioida, että tietosisältövaatimukset ovat laajemmat mitä raportoitavaksi tulee perinteisessä (ei-julkisessa) verotuksen maakohtaisessa raportoinnissa, EU:n julkisessa CbC-raportoinnissa tai GRI-raportoinnissa. Kun Australian tietosisältövaatimusta verrataan esimerkiksi EU:n julkisen CbC-raportoinnin vaatimuksiin, Australiaan tulee raportoida EU-direktiivin mukaisen tietosisällön lisäksi myös muun muassa konsernin lähestymistapa verotukseen (statement on the approach to tax), tietoja aineettomista omaisuuseristä, sekä BEPS Pillar II:n mukainen efektiivinen veroaste (ETR).

Raportointivelvollisuus koskee tilikausia, jotka alkavat 1. heinäkuuta 2023 tai sen jälkeen

Raportointivelvollisuus koskee ehdotuksen mukaan 2023–2024 tai sen jälkeen alkavia tilikausia, ja raportoitavat tiedot tulee toimittaa oikeassa formaatissa lähtökohtaisesti 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen. Lakiesitysperustelut ja alkuperäinen hallituksen ilmoitus viittaavat raportointivelvollisuuden koskevan tilikausia, jotka alkavat 1. heinäkuuta 2023 tai sen jälkeen. KPMG:n tulkinnan mukaan 31.12.2024 päättyvä tilikausi olisi ensimmäinen raportoitava tilikausi kalenterivuoden lopussa tilikautensa päättäville yhtiöille, mikä tarkoittaa, että raportti tulisi olla julkaistuna 31.12.2025 mennessä.

Ota yhteyttä

KPMG:n asiantuntijat seuraavat tiiviisti julkisen CbC-raportoinnin trendien kansainvälistä kehitystä ja autamme mielellämme myös sinua arvioimaan kehityksen vaikutuksia. Mikäli mietit, että raportointivelvollisuus Australiaan tulee koskettamaan yritystäsi, olethan yhteydessä niin autamme tilanteen kartoittamisessa ja tulevaan valmistautumisessa.