Omistajastrategiaa tukevat rakennejärjestelyt

Onko yrityksenne omistajastrategia kirkas ja suunta selvä?

Onko yrityksenne omistajastrategia kirkas ja suunta selvä?

Omistajastrategia – tai pikemminkin sen epämääräisyys tai jopa suoranainen puuttuminen – on teema, joka on puhututtanut suomalaista perhe- ja kasvuyrityskenttää jo useamman vuoden ajan. Pääomasijoittajavetoisissa tai muutoin kasvurahoitusta onnistuneesti hankkineissa yrityksissä omistamisen tavoitteet ovat yleensä selkeitä, mutta valtaosa yksityisomisteisista suomalaisyrityksistä seilaa eteenpäin ilman omistajien tarjoamaa ohjenuoraa. Osa toki menestyksekkäästi, mutta liian monella potentiaali jää hyödyntämättä tai tavoitteet saavuttamatta.

Miten omistajastrategian puute näkyy käytännössä?

Ennen kaikkea päätöksenteossa. Mahdollisuuksiin tarttuminen tai valintojen tekeminen on tuskallista, kun ei oikein itsekään tiedetä mitä tavoitellaan. Välillä panostetaan kasvuun ja välillä kannattavuuteen, mutta varsinaista valintaa yritysostojen ja orgaanisen kasvun välillä ei tehdä. Kannattavuuskeskusteluissakin on yleensä aina läsnä sekä myynnin tehostaminen että kulujen karsiminen. Ja tuska vain lisääntyy, kun samassa yhteydessä pitäisi ottaa kantaa myös rahoitusratkaisuihin. Kansainvälistyminenkin on monella kiikarissa, mutta miksi tehdä kauaskantoisia päätöksiä kohdemarkkinasta tai etabloitumistavasta, kun kotimaassakin riittää ratkottavaa. Varsinkin kun joku saattaa hetkenä minä hyvänsä koputtaa oveen ja haluta ostaa yrityksen – vaikka eihän se toki myynnissä ole, kun lapset mahdollisesti jatkavat toimintaa ja avainhenkilöidenkin kanssa on jo useamman vuoden keskusteltu mahdollisesta osakkuudesta. 

Kuulostaako liian tutulta?

Asiantuntijamme sparraavat mielellään selkeän omistajastrategian määrittelyssä, jolloin luodaan pelisäännöt muun muassa yrityksen omistajuuden jatkuvuudelle, pääomarakenteelle, riskienotolle, tuottovaatimuksille sekä päätöksenteolle. Kun omistamiselle asetetut päämäärät ovat selvillä, on huomattavasti helpompi ottaa kantaa myös edellä mainittuihin asioihin ja peilata eri vaihtoehtoja siihen, miten hyvin ne päämääriä palvelevat. Myös ulkopuoliset neuvonantajat kykenevät tällöin helpommin tarjoamaan ratkaisuja, jotka tukevat juuri kyseisen omistajan määrittelemiä tavoitteita. Esimerkiksi vero- ja lakipalvelujemme kokeneilla asiantuntijoilla on työkalupakissaan valtava määrä erilaisia omistajien päätösvallan alle lukeutuvia ratkaisuja, joita huolellisen suunnittelun ja hallitun toteutuksen myötä voidaan myös kutsua rakennejärjestelyiksi. Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa seuraavat:

  • Nettovarallisuuden kasvattamiseen ja varojenjaon tehostamiseen tähtäävät järjestelyt
  •  Exitin verotehokkuutta tukevat tai ylipäätään myyntikelpoisuutta edistävät järjestelyt
  •  Omistusjärjestelyt, kuten sukupolvenvaihdokset, avainhenkilöiden sitouttamisratkaisut ja vähemmistöosakkaiden lunastukset
  • Liiketoimintalähtöiset järjestelyt, kuten emoyhtiön kotipaikan siirrot (nk. flipit), juridisten rakenteiden muokkaukset tai kustannusten karsiminen
  •  Rahoituskelpoisuuden parantamiseen tähtäävät järjestelyt.

Omistajastrategian elementit olisi kuitenkin syytä valaa ennen rakennejärjestelyiden maailmaan sukeltamista. Vain siten voidaan varmistua, että toimenpiteet ovat kestävällä pohjalla ja niistä saadaan juuri oikeanlaiset hyödyt irti. Lisäksi ennen ostopäätöksen tekemistä kannattaa vielä kertaalleen kysyä paitsi itseltään myös erityisesti konsultilta, miten esimerkiksi ”osakevaihdolla tapahtuva holdingyhtiörakenteeseen siirtyminen” ja sitä seuraava ”käyvin arvoin toteutettava osittaisjakautuminen” palvelevat omistamiselle asettamiani tavoitteita käytännön tasolla. Asiansa osaava konsultti kykenee tähän kyllä selkokielellä vastaamaan.

Lisätietoja