Juho vastaa perhe- ja kasvuyrityssegmenttiin kuuluvien asiakkaidemme vero- ja lakipalveluista pääkaupunkiseudulla.

Juholla on monipuolinen kokemus erilaisten rakenne- ja omistusjärjestelyiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Lisäksi hän omaa vahvan asiantuntemuksen verolainsäädäntöön sisältyvien yritysjärjestelysäännösten tulkinnasta ja joustomahdollisuuksista, samoin kuin erilaisten kiinteistö- ja pääomarahastorakenteiden muodostamisesta. Juhon erityisosaamiseen kuuluvat myös erilaiset avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinratkaisut sekä varojenjakoon liittyvät kysymykset.