• 1000
Minna Wirtamo

Meet Minna Wirtamo

Meet KPMG People -sarjassa asiantuntijamme pääsevät kertomaan työstään ja kokemuksistaan KPMG:llä. Tutustumme tammikuun aikana eri palvelualueilla työskentelevien traineena aloittaneen KPMG:läisen urapolkuun ja vaiheisiin.

Juttusarjassamme seuraavaksi ääneen pääsee yritysjuridiikan ja yritysvastuun asiantuntijamme Minna Wirtamo. Minna on osallistunut yritysvastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyviin toimeksiantoihin sekä laaja-alaisesti KPMG:n lakipalveluiden toimeksiantoihin.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Aloitin traineena KPMG:n lakipalveluissa tammikuussa 2021. Olin tuohon mennessä työskennellyt aiemmissa harjoittelupaikoissa etenkin työoikeuden parissa, mutta toivoin mahdollisuutta laajentaa osaamistani myös muilla yritysjuridiikan osa-alueilla. Lisäksi olin Sveitsin vaihto-opintojeni aikana tutustunut yritysvastuun oikeudellisiin ulottuvuuksiin, mukaan lukien ihmisoikeuskysymyksiin, ja aiheet olivat kolahtaneet minuun isosti. Jo KPMG:lle hakiessani tiesin, että talossa on myös vahvaa vastuullisuusosaamista, ja olin ilmaissut kiinnostukseni myös näitä hankkeita kohtaan. Heti ensimmäisistä viikoistani lähtien minut onkin otettu ilolla mukaan myös vastuullisuustiimin projekteihin. 

Mitä työnkuvasi pitää sisällään?

Olen trainee-ajoistani alkaen työskennellyt laaja-alaisesti eri tiimien sekä substanssialueiden kanssa. Muutamaan vuoteen on mahtunut ainakin erilaisia yrityskauppa-, rakennejärjestely-, yhtiöoikeus-, yritysvastuu-, työoikeus-, compliance- sekä kestävän rahoituksen toimeksiantoja. Esimerkiksi compliance-toimeksiannoissa työtehtävät ovat pitäneet sisällään riskiarvioiden, vuosisuunnitelmien ja gap-analyysien laatimista, erilaisten toimintaohjeiden luonnostamista ja kommentointia, sekä säännöllisten sääntelyseurantaraporttien kirjoittamista.

Aiemman työkokemuksen sekä syventävien opintojen myötä vahvinta osaamisaluettani on ollut yritysten sosiaaliseen vastuullisuuteen eli ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvät hankkeet. Olemme esimerkiksi tukeneet yrityksiä niiden ihmisoikeusvastuun ja niin kutsutun huolellisuusvelvoitteen kehittämisessä. Minulla on ollut myös mahdollisuus osallistua vastuullisuusauditointeihin eli käydä tarkastuskäynneillä katsomassa muun muassa millaisissa työoloissa työntekijät työskentelevät. Onkin ollut mielenkiintoista nähdä, miten työterveyttä- ja turvallisuutta koskevat lakipykälät konkretisoituvat ja toteutuvat työpaikoilla käytännössä.

Mistä merkityksellisyyden tunne tulee työhösi? Mikä erityisesti motivoi sinua?

Kun huomattava osa työtehtävistäni liittyy vastuullisuuteen ja yritysten tukemiseen tällä saralla, on selvää, että koen työni merkitykselliseksi. On antoisaa työskennellä yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa tärkeiden yhteisten tavoitteiden eteen – edistää oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Itselle antoisien ja merkityksellisten työtehtävien ohella minua innostaa mahdollisuudet oppia ja kokeilla uutta, sillä olen aina ollut melko utelias luonne. Lisäksi motivoidun ja inspiroidun taitavien kollegoideni työskentelyä seuraamalla. Koen, että voin oppia heiltä ja heidän taidoistaan todella paljon.

KPMG:llä halutaan tukea ihmisten kehittymistä. Miten olet saanut kehittää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi?

KPMG:llä on vahva jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuri. Esihenkilöiltä ja muilta kollegoilta saa jatkuvasti rakentavaa palautetta omasta työstä ja kehittymisestä, jonka lisäksi he ovat aina valmiita myös muutoinkin sparrailemaan vaikka haastavasta oikeudellisesta kysymyksestä tai omasta urakehityksestä. Kehitystämme tuetaan myös monin koulutuksin, hyödymme esimerkiksi KPMG:n globaalin verkoston tarjoamista laajoista oppimis- ja koulutusmahdollisuuksista. 

Täällä saa myös paljon käytännön kokemusta asiakastyöstä ja jo uran alkuvaiheessa voi saada paljon vastuuta, jota ei välttämättä saisi muualla. Olen itse esimerkiksi päässyt vetämään projektipalavereja ja koulutuksia asiakasyritysten toimihenkilöille ja johdolle.

KPMG:llä on mahdollista rakentaa omannäköistä työnkuvaa ja urapolkua, ja siihen myös kannustetaan. On ollut hienoa, että olen päässyt yhdistämään juridista taustaa ja osaamistani vastuullisuuskenttään.

Mitä haluaisit sanoa opiskelijoille, jotka ehkä parhaillaan harkitsevat hakeako KPMG:lle traineeksi?

KPMG on iso talo, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet todella oppia työssä. Traineena meillä saa arvokasta käytännön kokemusta asiakastyöstä sekä paljon ohjausta ja sparrausta ympärillä olevilta kollegoilta. Lisäksi traineena pääsee työskentelemään monipuolisesti eri oikeudenalojen parissa. KPMG:llä tehdään myös paljon yhteistyötä tiimi- ja tieteenalojen rajat ylittäen.