• 1000

Meet Lauri Tuomaala

Meet KPMG People -sarjassa asiantuntijamme pääsevät kertomaan työstään KPMG:llä, esittelemään uransa kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja sekä alansa ajankohtaisia teemoja ja puhuttavia kysymyksiä.

Sarjan toisessa osassa ääneen pääsee tuore partnerimme Lauri Tuomaala. Lauri vastaa KPMG:llä kansainvälisestä IDAS-tiimistä (International Development Advisory Services), joka on keskittynyt palveluihin kehittyville markkinoille ja uusiutuvan energian alalla. IDAS-tiimin palveluihin kuuluu muun muassa tilintarkastusta ja varmennusta, uusiutuvan energian neuvontapalveluita, portfolion hallintaa, rahoitushakemusten analysointia sekä muita kestävän kehityksen tukipalveluita.

Miten päädyit nykyisiin tehtäviisi?

Tulin KPMG:lle vuonna 2006 ja aloitin urani tilintarkastajana. Tein sitä useamman vuoden, mutta minulla on aina ollut toiveena päästä tekemään kansainvälistä työtä ja sainkin sattumalta mahdollisuuden lähteä kahden viikon varoitusajalla Nepaliin tekemään tarkastusta. Sitä mahdollisuutta en halunnut jättää käyttämättä ja olin heti valmis pakkaamaan laukun. Sen kokemuksen myötä innostuin kehittyviin markkinoihin liittyvistä töistä ja myöhemmin 2012 lähtien pääsin tekemään päätyönäni erityyppisiä varmennuksia ja tarkastuksia kehitysyhteistyöprojekteihin. Reissasin silloin paljon Afrikassa ja Aasiassa. Tutuiksi tulivat esimerkiksi Vietnamin vesihankkeet, eteläisen Afrikan innovaatio-ohjelma Namibiassa, Mekongin alueen uusiutuvan energian hanke sekä muun muassa Geneve, Pariisi ja Lontoo. Näin hyvin läheltä erilaisia organisaatiota, työkulttuureja ja elämäntapoja ja pääsin selvittämään sitä, missä kehitysyhteistyörahoja käytettiin tehokkaasti ja missä ei.

Vuonna 2016 siirryin seuraavaan tehtävään, kun KPMG oli saanut vastuulleen globaalin hankkeen, jossa rahoitettiin uusiutuvan energian yritysten toimintaa eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. KPMG:n tehtävänä oli projektihallinnointi, rahoituskierrosten järjestäminen ja rahankäytön valvonta. Muutimme perheen kanssa Etelä-Afrikkaan yhteensä neljäksi vuodeksi. Oli erittäin motivoivaa, kun sain olla konkreettisesti auttamassa näitä yrityksiä eteenpäin heidän uusituvan energian liiketoiminnoissaan. Sektori kehittyi ja kasvoi valtaavaa vauhtia ja nopeassa muutoksessa oli mielenkiintoista olla mukana. Työn tuloksena sai nähdä mikä vaikutus niin yksinkertaisella asialla kuin valolla, sähköllä tai puhtaammalla ruoanlaittotavalla voi olla. Vuonna 2019 sain vastuulleni IDAS-tiimin johtamisen. 

Millaisten asioiden parissa työskentelette IDAS-tiimissä?

IDAS-tiimi toimii tilintarkastuksen ja neuvontapalveluiden välimaastossa. Kaksi keskeistä osa-aluetta työssämme ovat erilaiset varmennukset ja neuvontatyöt kehittyvillä markkinoilla sekä ilmastorahoituksen alalla. Teemme vaativuusasteelta monenlaista tilintarkastusta perustarkastuksista väärinkäytöksiin, mutta myös tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointia. Sen lisäksi tuemme ja neuvomme esimerkiksi vihreän energian yrityksiä heidän liiketoimintansa kehittämisessä. Erityisesti pyrimme kohdentamaan asiantuntijatukeamme yrityksille, joilla ei ole yhtä hyviä mahdollisuuksia löytää rahoitusta, kuten paikallisilla naisyrittäjillä. Tällä hetkellä arvioimme myös eräälle isolle globaalille ilmastorahastolle tulevia rahoitushakemuksia asiantuntijapalveluna. Varmennukseen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat siis hyvin keskeisiä tiimimme työssä. 

Kuva
Kuva

IDAS-tiimi toimii tilintarkastuksen ja neuvontapalveluiden välimaastossa. Erityisesti pyrimme kohdentamaan asiantuntijatukeamme yrityksille, joilla ei ole yhtä hyviä mahdollisuuksia löytää rahoitusta, kuten paikallisilla naisyrittäjillä.

Mitkä ovat olleet mieleenpainuvimpia asiakastoimeksiantojasi?

Merkityksellisimpiä projekteja minulle ovat olleet sekä ison vaikuttavuuden projektit että pienten yritysten onnistumiset haastavissa olosuhteissa. Esimerkiksi yksi aurinkovoimaprojekti Burundissa on päässyt viimeiseen vaiheeseen asti, jossa tullaan rakentamaan paikallinen aurinkovoimalaitos, joka tulee lisäämään koko Burundin energiantuotantoa yli 15 prosenttia. Jos pystymme auttamaan ja tukemaan tällaista kehitystä myös jatkossa, niin vaikutukset ovat todella merkittäviä. Toisaalta kun näkee mikä vaikutus yksittäiselle perheelle on, kun he siirtyvät sisätiloissa avotulella keittämisestä puhtaampaan ruoanlaittotapaan, jää se mieleen ja vaikuttaa siihen, miten työtään lähestyy.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat suuria koko yhteiskuntaa koskettavia teemoja. Miksi vastuullisuus on tärkeä asia myös yrityksille?

Näen, että iso muutos on alkanut, mutta etenee hitaasti. Tavallaan siis valtamerilaiva on jo vääjäämättä kääntymässä. Kun ennen yritykset pystyivät keskittymään liiketaloudelliseen tulokseen, niin nykyään on jo aivan välttämätöntä, että yritykset ottavat myös huomioon sen, millainen vaikutus heillä on yhteiskuntaan laajemmin. Yritysten tulee huomioida paljon laajemmin, miten heidän toimintansa on kestävää. Ajatukset ja riskienhallinta tulee ulottaa entistä pidemmälle toimitusketjuihin sekä tuotteiden loppukäyttöön asti. Nuoremmat sukupolvet huomioivat vastuullisuutta ja kestävää kehitystä päivä päivältä entistä enemmän ja kuten julkisuudessa näkyy yhä useammin, yritysten maineriskit ”vastuullisesta” ja vastuuttomasta liiketoiminnasta kasvavat koko ajan. Toiminnan vastuullisuusriskit ja ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaan tulisi kartoittaa hyvin laajasti ja pyrkiä hahmottamaan, missä liiketoiminta voisi olla 10 tai 20 vuoden päästä.

Ota yhteyttä

Lauri Tuomaala
Partner, Head of IDAS
lauri.tuomaala@kpmg.fi
+358 40 709 2823