• 1000

Meet Petri Sammalisto

Meet KPMG People -sarjassa asiantuntijamme pääsevät kertomaan työstään KPMG:llä, esittelemään uransa kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja sekä alansa ajankohtaisia teemoja ja puhuttavia kysymyksiä.

Sarjan ensimmäisessä osassa ääneen pääsee tuore tilintarkastuksen partnerimme Petri Sammalisto. Petri on työskennellyt KPMG:llä 11 vuotta tilintarkastuksen parissa ja hän on työssään keskittynyt erityisesti isommassa yhtiökentässä listayhtiöihin ja kansainvälisiin konserneihin. Lisäksi Petrillä on vetovastuu Audit Technology -tiimistämme.

Miten teknologia näkyy tilintarkastajan työssä?

Tällä hetkellä asiakkailla on pöydällä paljon ERP-järjestelmiin liittyviä muutoksia – esimerkiksi SAP ECC -ympäristöstä siirrytään uuteen SAP S/4 HANA -ympäristöön. Kun keskeinen järjestelmä asiakkaalla muuttuu, tuo se siirtymävuonna lisää tarkastettavia asioita muun muassa järjestelmämigraatioon liittyen. Lisäksi muutos korostaa myös uusien liiketoimintaprosessien läpikäyntiä.

Tilintarkastajan työssä korostuukin entistä enemmän erilaisten liiketoimintaprosessien, järjestelmien sekä niissä virtaavan datan ymmärtäminen eli kokonaisymmärrys siitä, miten talousraportointi muodostuu. Enää ei ole erillistä erityisasiantuntijaa, joka ymmärtää teknologiasta tai datasta, muiden tehdessä tavanomaista tarkastusta. Tämä käynnissä oleva muutos laaja-alaistaa tilintarkastajan osaamisvaatimuksia, kun korostuvat teknologiamuutokset ja järjestelmien vaihdokset nostavat uusia riskejä ja toimenpiteitä tarkastajan pöydälle aina suunnittelusta tarkastuksen toteutukseen asti. 

Miten näet tilintarkastajan työn lähivuosina kehittyvän?

Tavanomainen tausta tilintarkastajalle on ollut laskentatoimen puolelta – tämä on edelleen tiimeille kriittinen osaamisalue, mutta rinnalle on noussut vahvasti myös teknologiset kyvykkyydet. Tilintarkastajien diversiteetti on teknologiapuolen kehityksen kautta laajenemassa merkittävästi. Perinteisemmän laskentatoimen taustan lisäksi tiimeissä on enenevissä määrin teknistä taustaa, esimerkiksi teknillisen yliopiston puolelta, sekä myös näiden yhdistelmiä.

Samalla voidaan puhua myös ajattelutavan muutoksesta tilintarkastuksessa. Enää ei puhuta pelkästään yleisellä tasolla tilinpäätöseristä ja niiden yksittäisistä kirjauksista, vaan mitä erilaisia teknologioita ja prosesseja on taustalla muodostamassa kyseisiä tilinpäätöseriä. Lisäksi nykyisin datamäärät ovat valtavia, joten myös liiketoimintaprosesseissa olevien ja järjestelmien välisten kontrollien toimivuus on kriittistä. Edellä mainitut asiat korostuvat entisestään myös asiakkaiden keskittäessä ja harmonisoidessaan omia prosessejaan ja toimintojaan – nämä tarjoavat myös tilintarkastajalle oivan mahdollisuuden tehokkaaseen ja laajaan datalähtöiseen tarkastukseen.

Petri Sammalisto
Petri Sammalisto

Meillä KPMG:llä erilaisten osaajien kombinaatio on laaja, mikä vahvistaa myös oppimismahdollisuuksia eri taustoista tuleville asiantuntijoille. Nykyisin ei ole olemassa vain yhtä muottia mistä tullaan tilintarkastajiksi.

Mitkä koet kiinnostavimpina asiakastoimeksiantoina?

Ehdottomasti se, että jokainen asiakkuus on oma mielenkiintoinen kokonaisuutensa. Samaan aikaan voi olla useampia asiakkaita tarkastuksen kohteena, mutta tavanomaisesti yhtiöt ovat kuitenkin keskenään erilaisessa kehitysvaiheessa. Kun kysymykset vaihtelevat yhtiöiden välillä ja etenevät eri tahdissa, tulee sitä kautta monipuolisuutta tekemiseen ja jokainen asiakas on nimenomaan uniikki. Lisäksi tilintarkastajan työssä pääsee näkemään useita eri asiakkaita ja heidän prosessejaan, ja sitä kautta henkilökohtaiset oppimismahdollisuudet ovat myös hyvin laajat.

Mikä puhuttaa tällä hetkellä tilintarkastusalalla? 

Tällä hetkellä puhutaan paljon teknologia-asioista. Erityisesti ERP-järjestelmien vaihdokset ja migraatiot ovat isoja hankkeita, jotka sitovat resursseja. Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä monella yhtiöllä jo nyt ja useimmilla viimeistään parin vuoden sisällä.

Toinen, mikä nousee vahvasti esiin, on riskit. Nykypäivänä puhutaan laajemmin myös ei-taloudellisista asioista – erityisesti vastuullisuusasiat, mutta myös tietoturvapuoli ovat nousseet enemmän pöydälle. Viime aikoina on ollut merkittäviä tietomurtoja ja yhtiöihin on kohdistunut enenevissä määrin erilaisia kalasteluyrityksiä, joiden kautta pyritään pääsemään käsiksi järjestelmiin. Näiden riskien realisoituessa seuraukset voivat olla isot. Tämä korostaa myös tilintarkastajan kokonaisymmärrystä asiakkaiden järjestelmäympäristöistä ja niiden riskeistä, vaikkakin tilintarkastajan työ keskittyy enemmän taloudelliseen raportointiin.

Ota yhteyttä

Petri Sammalisto
Audit & Assurance Partner
petri.sammalisto@kpmg.fi
+358 40 772 9158