Hienoja KPMG-tarinoita vuodelta 2022

Julkaisemme joulukuussa neljä videota, joissa palaamme KPMG:läisten vuoden 2022 kohokohtiin, muistoihin ja tapahtumiin.

Videot julkaistaan kerran viikossa - alkaen 2.12.2022. Hienoa päästä jakamaan vuoden 2022 tärkeitä tapahtumia kanssanne!

Greatest KPMG stories from the year 2022

We will publish four videos in December, presenting the highlights and important memories from the year 2022. Please have a closer look on the projects and events our people have joined in the past year.

The videos will be published once a week, starting from 2 December, 2022. It's great to share the highlights of 2022 with you!


Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen

Tähän aikaan vuodesta on hyvä hetkeksi pysähtyä ja katsoa taaksepäin menneeseen vuoteen ja sen kohokohtiin. Olemme kuluneen vuoden aikana osallistuneet yhteiskuntamme kehittämiseen ja rakentaneet kestävämpää maailmaa yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. 

Ensimmäisessä videossa kerromme KPMG:n vapaaehtoispäivästä, Viron hyväntekeväisyystoiminnasta sekä kahdesta eri rekrytointikampanjasta.

Seuraavien linkkien kautta voit tutustua paremmin Trainee-kampanjaan sekä TechGuru-kampanjaan.


We'll participate in developing our society

At this point of the year, it is good to slow down for a while and look back at the highlights of the past year. During 2022 we've participated in developing our society and building a sustainable future together with our clients and stakeholders. 

The first video presents KPMG's volunteering event, charity operations at the Estonia office and two different recruiting campaigns.

Through the following links, please get familiar with two recruiting campaigns - Trainee campaign and TechGuru campaign.

  

Video julkaistu 2.12.2022.


Toimintaamme ohjaavat tärkeät arvot

KPMG:llä arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme. Toisessa videossa paneudumme merkityksellisiin tekoihin, joilla olemme lisänneet toimintaympäristömme luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kannustaneet rohkeuteen, kehittymiseen ja uuden oppimiseen.

Videolla kuulet lisää Whistleblowing-direktiivista, Cyber Day -kampanjasta sekä Sport Fundin toiminnasta


Our values guide our behaviors day-to-day

The KPMG culture is rooted in our values. The second video focuses on actions that matter and increase transparency in our society. We've joined initiatives, which encourage to thinking and acting boldly and foster continuous learning and improving. Through the video, you learn more about the Whistleblowing directive, Cyber Day campaign and operations of Sport Fund.

Video julkaistu 9.12.2022.


Vastuullinen kehitys mukana tekemisessämme

Kestävä kehitys ja ESG on tärkeä osa yritysten arkipäivää. Kolmannessa videossa IDAS tiimimme (International Development Advisory Services) kertoo toiminnastaan ja projekteistaan. Lisäksi kerromme vuoden aikana tapahtuneista kampanjoista, joiden kautta olemme osallistaneet työntekijöitämme ESG-aiheiden pariin. 


Sustainable development and ESG are an essential part of organisations’ daily actions. In the third video our IDAS team (International Development Advisory Services) tells about their operations and projects. In addition, we introduce a few campaigns, where our employees have been able to take part in ESG themes.


Yhdessä saavutamme enemmän

Neljännessä ja viimeisessä videossa haluamme korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä, sillä yhdessä pääsemme parhaaseen lopputulokseen. Videon myötä haluamme toivottaa kaikille mukavaa loma-aikaa sekä loppu vuotta!


In the fourth and last video we want to emphasize the importance of working together, as together we reach the best result.  With the video we want to wish everyone happy holiday season!