Onnistuneen kansainvälistymisen avaimet

Keskeistä on selvittää kohdemaan markkinatilanne.

Keskeistä on selvittää kohdemaan markkinatilanne.

Koronatilanteen helpottaessa moni yritys on suunnannut kasvutavoitteensa Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainvälistyminen vaatii uudenlaista osaamista, tahtotilaa ja draivia.  On tärkeää varmistaa ensin, että yrityksen omat resurssit ja valmiudet ovat kunnossa ja ne kestävät kasvun. On myös hyvä kirkastaa oman liiketoiminnan kilpailuedut ja vahvuudet sekä tiimin roolitukset. Keskeistä on selvittää ensin kohdemaan markkinatilanne. Tämän etukäteiskartoituksen avulla on tärkeä arvioida myös kriittisesti, onko yrityksellä edellytyksiä kyseiseen markkinaan sekä millä tavoin se on viisainta tehdä. Kun laajennutaan ulkomaille, korostuu entisestään, että yritysrakenteet palvelevat kyseistä liiketoimintamallia. Suunnittelussa on syytä huomioida mahdollisen ulkomaisen rahoittajan tai yrityskaupan mahdollisuus, jolloin asiat on syytä tehdä alusta alkaen oikein. Innovaatioiden ja digitaalisten palvelujen yleistyessä muun muassa immateriaalioikeuksien suojaaminen, lisensiointi ja tuloutusmallien suunnittelu ja sopimusten merkitys on korostunut. On tunnistettava, mikä konserniyhtiöistä toimii missäkin roolissa, missä maassa tuotetaan lisäarvoa, mistä maasta käsin yritystä johdetaan, mistä myyntiä hoidetaan jne. Kansainvälinen verotusympäristö onkin monimutkaistunut monin tavoin viime vuosina, sillä eri maiden sääntely ja veroviranomaisten kiinnostus verokertymää kohtaan sekä ulkomaisiin kohdistuvat valvontatoimet ja raportointivelvollisuudet ovat lisääntyneet.

Ruotsiin ja Viroon vai etätöihin

PK-yrityksissä ensimmäinen kansainvälistymisaskel otetaan usein Ruotsiin. Ruotsi on Suomea suurempi markkina-alue ja lisäksi maantieteellisesti lähellä. Vuoden 2021 alusta Ruotsissa on alettu soveltamaan niin sanottua taloudellisen työnantajan käsitettä, joka tarkoittaa yhä useammissa tilanteissa suomalaisten työtekijöiden veronmaksuvelvollisuutta palkastaan myös Ruotsiin lyhytkestoisistakin työskentelyjaksoista. Samoin Ruotsissa toimivien ulkomaisten yritysten tulee nykyisin olla paikallisessa ennakkoperintäreksiterissä (F-skatt), jotta maksajan ei tarvitse vähentää suorituksesta 30 prosentin veronpidätystä.

Etätyöskentely ulkomailla on yleistynyt ja koronapandemian myötä huomattiin myös, että työntekijöiden palkkaaminen työskentelemään ulkomaille voi helpottaa työvoiman saantia. Kun työnantajana onkin suomalaisyritys, tulee suomalaisyritykselle usein paikallisia työnantaja- ja verovelvoitteita.

Jo vuosia sitten suomalaisyritykset perustivat aktiivisesti yrityksiä Viroon. Usein tärkein motiivi oli hyödyntää Viron edullista yritysverojärjestelmää, jossa vasta voitonjaon yhteydessä yhtiö maksaa veroa, mutta ei ennen, vaikka voittoa syntyisikin. Mikäli yritystoimintaa ei kuitenkaan aidosti harjoitettu Virossa, on monelle yritykselle muodostunut kiinteä toimipaikka Suomeen ja verotarkastuksissa verovelvollisuus Suomeen tänne muodostuneen kiinteän toimipaikan vuoksi.  

Mistä ulkomaisia tytäryhtiöitä tosiasiassa johdetaan?

Suomi on laajentanut verotusoikeuttaan ulkomaisia yhtiöitä koskien tuloverolain muutoksella vuoden 2021 alusta lähtien. Mikäli ulkomaisen yhtiön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa, muodostuu ulkomaiselle yhtiölle suoraan yleisesti verovelvollisuus Suomeen. Tämä altistaa lukuisten Suomesta tosiasiallisesti johdettujen ulkomaisten sijoitus- tai tytäryhtiöiden verotuksen myös Suomeen. Tosiasiallista johtopaikkaa tarkasteltaessa etenkin hallituksen päätöksentekopaikalla on merkitystä. Uuden sääntelyn mukaan myös Suomesta käsin etäkokoukseen osallistuminen aiheuttaa johtopaikan Suomeen. Näin ollen kansainvälistyminen ja ulkomaille perustettavien tytäryhtiöiden ja niiden johdon organisointi edellyttävät aiempaa tarkempaa suunnittelua.

Miten KPMG voi auttaa?

Onnistunut kansainvälistyminen edellyttää resursseja, ennakointia ja suunnitelmallisuutta.  Kestävät ja läpinäkyvät ratkaisut ovat nykypäivänä kansainvälistymisstrategian kulmakiviä. Paitsi rohkeutta, kansainvälistyminen vaatii myös, että yrityksellä on omat taustat ja valmiudet kunnossa, sekä oikeanlaiset kumppanit ja riittävää asiantuntemusta uusiin haasteisiin. Meillä KPMG:llä kansainvälistyvien kasvuyritysten kumppanuus on arkipäivää ja pystymme tukemaan kokonaisvaltaisesti suunnitelmasta toteutukseen.

Lisätietoja