Kirsillä on monipuolista kokemusta yritysten rakennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta, omistajastrategiaan liittyvistä omistusjärjestelyistä ja sukupolvenvaihdoksista, samoin kuin yritysten kansainvälistymiseen liittyvästä neuvonnasta ja henkilöstön palkitsemis- ja sitouttamismalleista.

Kirsi on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 2005 lähtien vero- ja yhtiöoikeudellisena asiantuntijana. Hän on johtanut perhe- ja kasvuyritysten palveluita valtakunnallisesti ja on erikoistunut perhe- ja omistajavetoisten yritysten ja omistajien vero- ja juridisten kysymysten neuvontaan.