Luottamuksen luominen asiakkaaseen sekä alati kehittyvät teknologiat haastavat finanssialan johtoa, mutta toisaalta tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Asiakasluottamusta voi luoda läpinäkyvyyden lisäämisellä. Esimerkiksi toimintatapojen, palveluiden tai henkilöiden sertifiointi edesauttaa luottamusta samoin kuin palveluverkoston säännöllinen auditointi asetettuja vaatimuksia vasten. 

Keskustelumme globaalien kyberturvallisuuden parissa työskentelevien johtajien kanssa nosti esiin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia seikkoja tietoturvasta finanssialalla:

  • Virtuaalipankit haastavat perinteiset toimijat sekä kilpailussa että pakottavat alan perinteisiä toimijoita vauhdittamaan IT-transformaatiotaan pysyäkseen näiden perässä
  • Tekoäly ja robotiikka mullistavat asiakasinteraktiota ja transaktioita, mutta niiden on varmistettava pysyvän kontrollissa, jotta varmistetaan turvallinen ja luotettava asiakaskokemus

Uusien kilpailijoiden uhan vuoksi finanssialan perinteisten toimijoiden tulisi omaksua ketteriä toimintatapoja oman IT-arkkitehtuurinsa kehittämiseen ja hallintaan.

 —  Toimialan sisäisen kilpailun lisäksi uudet toimijat haastavat alaa ketterillä toimintatavoilla, jotka kasvattavat suosiotaan. Uusien kilpailijoiden uhan vuoksi alan perinteisten toimijoiden tulisi omaksua ketteriä toimintatapoja oman IT-arkkitehtuurinsa kehittämiseen ja hallintaan, kertoo Akhilesh Tuteja, Global Co-Leader, KPMG Cyber Security.

Yhteiskunnan ja liiketoiminnan palvelullistumisen myötä finanssialan yritysten on varmistettava riittävät hallinto- ja kontrollitoimenpiteet selviytyäkseen kasvavasta yhteistyökumppaneiden määrästä, etenkin kun kyse on toimittajien valinnasta, tietoturvasta ja yksityisyydestä.

Perinteisen IT- tai tietoturvariskienhallintaan keskittyvien asiantuntijoiden rooli on murroksessa, kun vastuu kyberturvallisuuden johtamisesta on siirtymässä IT-toiminnosta uusille vastuullisille osaksi liiketoiminnan digitaalisen turvallisuuden hallintaa.

Lue lisää tästä.

Lisätietoja

Karri Tomula
+358 40 749 0262
etunimi.sukunimi@kpmg.fi