Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaalle milloin ja miten he niitä haluavat vaatii merkittäviä investointeja teknologiaan. Liiketoimintamallien muuttuessa nopeammiksi, älykkäämmiksi ja ketterämmiksi perinteiset IT:n rahoitusprosessit eivät enää riitä pysymään jatkuvasti muuttuvien asiakasodotusten tahdissa. Uusi lähestymistapa on dynaaminen investointistrategia, joka kannustaa yrityksen toimimaan kuin pääomasijoitusyhtiö.

Dynaamisten investointien ansiosta yritys voi investoida lähes milloin ja missä tahansa vaarantamatta vuosibudjettia taikka sitomatta pääomaa, resursseja tai kapasiteettia pitkäaikaisesti. Lean-rahoitusprosessi auttaa vapauttamaan pieniä pääomaeriä samalla tahdilla kuin uusia ideoita syntyy, käyttämään saatavilla olevia varoja joustavasti sekä myös pienentämään virheistä oppimiseen kuluvaa aikaa.

Noin 42 prosenttia KPMG:n sponsoroiman ja Innovation Leaderin toteuttaman tutkimuksen vastaajista sanoo, että kyvyttömyys reagoida tulevaisuuden signaaleihin nopeasti rajoittaa innovaatioiden syntymistä. Ongelma johtuu usein perinteisten rahoitusmenetelmien kyvyttömyydestä tukea nopeita digitaalisia hankkeita. Tyypillisiin vuosittaisiin pääomainvestointien budjetointiprosesseihin liittyy hallinnointia ja valvontaa kustannusten ja riskin minimoimiseksi. Tämä malli ei salli innovatiivisten ratkaisujen rahoittamista yhtä nopeasti kuin niitä syntyy.

Miten organisaatiossa voidaan edistää dynaamisia investointeja?

  1. Yritysten tulee nähdä IT-investoinnit strategisena sijoituksena projektiluontoisen sijoituksen sijaan.
  2. Jotta teknologiaportfolio pysyy yrityksissä ajan tasalla, on kyettävä rahoittamaan teknologisia ratkaisuja jo ennen kuin kaikki niiden yksityiskohdat ovat selvillä. Tämä edellyttää perinteisten yritysten pääoman hallinto- ja sääntelymenetelmien uudelleenarviointia.
  3. On pidettävä huolta, ettei IT siiloudu omaksi kokonaisuudekseen organisaatiossa, ja että erityisesti rahoitusosaston ja IT:n välinen kitka poistuu.
  4. Huonot kehitysideat tulee pystyä eliminoimaan jo aikaisessa vaiheessa.
  5. Jotta IT-investointien hyödyistä voidaan keskustella tehokkaasti ja teknologinen portfolio muokata sen mukaan, IT-osaston on kyettävä avoimeen viestintään raportoitaessa sen kustannuksista, suorituksesta ja muista mittareista.

Lue lisää dynaamisista investoinneista ja näistä viidestä osa-alueesta KPMG:n globaalista Funding technology at market speed -artikkelista.