Olemme lähestymässä aikakautta, jolla jokainen yritys on teknologiayritys. Liikevaihdon kasvu on yhä enemmän riippuvainen digitaalisista ratkaisuista ja toiminnoista. IT ei ole enää keskitetty pelkkään tietohallinto-osastoon, vaan se on laajalti hajautettu ja upotettu koko organisaatioon. Tietohallinto ja liiketoiminta fuusioituvat yhdeksi strategiaksi, jossa teknologia mahdollistaa lähes jokaisen yrityksen toiminnon. Asiakas on strategian ytimessä, ja IT-toimintojen fokus siirtyy kannattavuuteen, liiketoiminnan tavoitteisiin sekä kilpailuetuun.  

Tietohallinto ei ole enää ainoastaan ratkaisujen toimittaja, vaan liiketoiminnan mahdollistaja, mikä edistää uusien liiketoimintamallien syntymistä, uusien markkinoiden valtausta sekä muutoksiin sopeutumista. Tietohallinto luo yhdessä yrityksen muiden toimintojen kanssa digitaalisen liiketoiminnan osaamisen ekosysteemin, joka pystyy nopeasti ja joustavasti vastaamaan kehittyvän teknologian vaatimuksiin. Tulevaisuuden IT toimii kitkattoman ja yhtenäisen liiketoiminnan perustana. 

― Harvalla yksittäisellä henkilöllä on riittävän laajaa teknistä osaamista yhdistettynä liiketoimintaosaamiseen ja -kokemukseen, minkä johdosta oikean osaamiskokonaisuuden muodostavien tiimien rakentaminen ja johtaminen on avainasemassa, kommentoi Suomen KPMG:n teknologiakonsultoinnista vastaava Mika Laaksonen.

Kun IT:n toiminnot ja rooli kehittyvät, myös osaamisen vaatimukset muuttuvat strategisempaan suuntaan. Monitaustaiset ja -taitoiset projektiryhmät toimivat asiakaslähtöisten ratkaisujen mahdollistajina, mikä vaatii yrityksen rakenteen ja toiminnan kehittymistä rajattoman organisaatiomallin suuntaan. Liiketoiminnasta tulee joustavampaa ja ketterämpää, mikä puolestaan mahdollistaa asiakastarpeisiin keskittymisen.

― Asiakaskeskeisyys on asiakkaan sitouttamista sekä yhdessä tekemistä, mitä ilman ei voida puhua aidosti asiakaslähtöisestä toiminnasta. Lisäksi on tärkeätä tunnistaa, onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen asiakas, kommentoi Suomen KPMG:n IT-asiantuntija Laura Alho.

CIO:n rooli tulee todennäköisesti kokemaan suurimman transformaation. Perinteisen teknologiajohtajan rooli on tulevaisuudessa yhä enemmän innovatiivisen, strategisen ja digitaalisen osaamisen rooli. IT:n uusi aikakausi edellyttää, että organisaatiot tarkastelevat jatkuvasti tietoteknisiä taitoja, valmiuksia sekä osaamista, joita tarvitaan liiketoiminnan kehittämiseen. 

― Tällä hetkellä eletään murrosvaiheessa, jossa samassa organisaatiossa voi olla niin CIO, CTO kuin CDO. Jos ja kun näiden eri roolien vastuita sekä toimenkuvia ei ole täysin avattu, ei ole usein selvää, kuka teknologisesta johtamisesta viime kädessä vastaa. Myös vastuu toiminnan muutoksen johtamisesta tulee osoittaa selkeästi tietylle henkilölle, Alho päättää.

Lue KPMG:n globaalista The flexible IT workforce -artikkelista lisää työn muutoksesta ja tulevaisuuden digitaalisen liiketoiminnan vaatimuksista.