Virtuaalisairaala digitaalisten terveyspalveluiden edelläkävijänä

Virtuaalisairaala terveyspalveluiden edelläkävijänä

Teknologian vahva hyödyntäminen terveyspalveluissa tuo lisäarvoa monella tapaa. Sähköiset palvelut edellyttävät kuitenkin muutoksia toimintatavoissa sekä palveluiden uudelleenmäärittelyä. KPMG analysoi digitaalisia terveyspalveluita tuottavan Virtuaalisairaalan hyötyjä yhdessä HUS:in asiantuntijoiden kanssa.

1000

Lisätietoja

Annika Tanttinen

KPMG Connected Enterprise and Business Transformation

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Asiakaslähtöistä ja kohdennettua hoitoa

Microsoft pyysi KPMG:tä analysoimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS:in Virtuaalisairaalan hyötyjä riippumattomasti. HUS muiden yliopistollisten sairaaloiden ohella pyrkii tarjoamaan asiakaslähtöisiä ja digitaalisia palveluja kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille.

Menestystä ei saavuteta vain korvaamalla analogisia toimintatapoja digitaalisilla, vaan se edellyttää palveluiden uudelleenmäärittelyä. Tehokas hoito nähdään sekä potilaan että organisaation etuna. Tapausanalyysissa tarkasteltiin kuutta eri hoitopolkua: terveyslaihdutusvalmennusta, Parkinsonin tautia, lasten päänsärkyä, kotidialyysia, tyräleikkausta sekä toimintakykyä. 

— Tarkastelimme klinikoiden kanssa potilaiden hoitopolkuja moderneja menetelmiä soveltaen. Näin tunnistimme laadulliset ja taloudelliset hyödyt ja muutokset operatiivisessa toiminnassa, kertoo Annika Tanttinen, Head of CDO Advisory and Technology Innovations KPMG:ltä. 

KPMG kartoitti asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä eli arvoajureita yhdessä HUS:in asiantuntijoiden kanssa. Tunnistetuissa arvoajureissa korostui systemaattisen ja henkilökohtaisesti kohdennetun hoidon tärkeys. Paremmin koordinoitu hoito parantaa palvelua ja alentaa kustannuksia. Koordinoidumman hoidon edellytyksenä toimivat verkossa olevat koulutusmateriaalit, jotka tukevat hoitohenkilökunnan ja potilaiden oppimista omaan tahtiin. Yhtenä suurimmista eduista nähdäänkin myös potilaan parantunut kontrolli hänen hoidostaan.

— Tarjoamalla virtuaalista tietoa ja hoitoa voimme palvella laajempaa joukkoa. Lisäksi meille jää meille enemmän perinteisiä resursseja hoitaa potilaita, jotka eivät halua tai voi käyttää digitaalisia palveluja, toteaa Helsingin Yliopistollisen sairaalan kehittämisjohtaja Visa Honkanen

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä