Terveydenhoidon organisaatiot muuttavat tapaansa tarjota palveluita. Menestystä ei kuitenkaan saavuteta vain korvaamalla analogisia toimintatapoja digitaalisilla, vaan keskiössä on palveluiden tavoitteiden sekä toteutustavan uudelleenmäärittely.

Microsoft pyysi KPMG:tä analysoimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in Virtuaalisairaalan hyötyjä riippumattomasti. HUS muiden yliopistollisten sairaaloiden ohella pyrkii tarjoamaan asiakaslähtöisiä ja digitaalisia palveluja kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille.

Tehokas hoito nähdään sekä potilaan että organisaation etuna. KPMG kartoitti asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä eli arvoajureita yhdessä HUS:in asiantuntijoiden kanssa. Tunnistetuissa arvoajureissa korostui systemaattisen ja kohdennetun hoidon tärkeys. Paremmin koordinoitu hoito parantaa eri terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vaikuttaa tuotantotehokkuuteen. Yhtenä suurimmista eduista nähdään myös potilaan voimaantuminen sekä läpinäkyvyys hoitopolun etenemiseen.