KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä eri maissa

KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä

KPMG:n kattava kansainvälinen Tax Monitor -tutkimus vertailee sukupolvenvaihdosten verotuskohtelua 65 maassa. Vertailussa selvitettiin veroseuraamukset sekä perinnön kautta että lahjoituksena toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa. Lisäksi selvityksessä huomioitiin eri maiden mahdollisesti soveltamat sukupolvenvaihdoksen huojennukset.

1000

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Head of Sales, Clients & Markets

KPMG Suomi

Sähköposti

Verotuskohtelu vaikuttaa merkittävästi perheyritysten menestykseen ja kasvuun

Tutkimuksen mukaan sukupolvenvaihdoksessa verokustannukset voivat vaihdella suuresti eri vertailumaissa. Perheyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi osa vertailumaista antaa merkittäviä verohelpotuksia, kun taas osassa vertailumaista korkea verotus aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia. Verokustannusten taso voi vaihdella huomattavastikin maittain riippuen perintö- tai lahjavaihtoehdosta sekä mahdollisten huojennusten soveltumisesta. Raportissa myös korostetaan, että jatkuvuuden kannalta on hyvin keskeistä, että sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella riittävän ajoissa.

─ Perheyritykset antavat merkittävän panoksen talouskasvuun, joten se mikä edistää jatkuvuutta, uusiutumista ja kasvua perheyrityssektorilla, edistää myös Euroopan talouden kasvua. Onnistunut sukupolvenvaihdos mahdollistaa perheyritysten investoinnit osaavaan työvoimaan ja toiminnan kehittämiseen. Toisaalta tutkimuksen mukaan uusi sukupolvi arvostaa osin erilaisia asioita ja ajattelee usein globaalisti, mikä vaikuttaa perheyritysten tulevaisuuteen. Tutkimuksessa korostuu myös omistajastrategian merkitys sekä yrityksen jatkuvuuden hallinta kertoo KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palveluista vastaava Kirsi Adamsson.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös globaaleja trendejä, joiden arvioidaan vaikuttavan lähivuosina verotuskäytäntöihin riippumatta siitä, missä päin maailmaa toiminta sijaitsee.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä