Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0

Kestävää kilpailuetua uusista teknologioista

Kestävää kilpailuetua uusista teknologioista

Teollisuus 4.0 (Industry 4.0, i4.0) on termi jota käytetään maailmanlaajuisesti kuvaamaan sitä yhä tiivistyvää kokonaisuutta, jonka esineiden internetiin (Internet of Things, IoT) pohjautuvat teknologiat, tekoäly, lisätyn todellisuuden hyödyntäminen, edistynyt analytiikka sekä edistyksellinen automaatio yhdessä muodostavat. Ilmiön ympärillä on paljon hypetystä, mutta toisaalta siihen liittyy paljon mahdollisuuksia, joihin yritykset eivät ole vielä riittävän rohkeasti uskaltaneet tarttua. Monissa yrityksissä on viety läpi onnistuneita pilottihankkeita, mutta laajamittaisten hyötyjen ja tuottavuuden kasvattaminen on osoittautunut hankalaksi. 

Perinteiset arvoketjut muutoksessa

Teollisuus 4.0:ssa ei ole kyse vain tietystä teknologiasta. Kyse on liiketoiminnasta ja sen suorituskyvystä, kilpailuetuihin tarttumisesta ja niistä kiinnipitämisestä. Seuraava haaste on, kuinka löytää käytännönläheisiä ja tehokkaita tapoja valmistaa tuotteita ja tuottaa palveluja vielä entistäkin paremmin, nopeammin ja turvallisemmin sekä vastuullisemmin ja kuinka voimme kehittää kokonaan uusia tuotteita ja palveluita – ja näin tuottaa laaja-alaista lisäarvoa sijoitetukselle ja luoda kestävää kilpailuetua.

Tämä avaa organisaatioille mahdollisuuksia pohtia toiminnan keskeisiä haasteita, kuten esimerkiksi:

  • Onko operatiivinen toimintamallimme tarkoituksenmukainen?
  • Miten voimme kasvattaa markkinaosuuksiamme?
  • Miten voimme parantaa tuottavuutta lisäämättä kustannuksia?
  • Mitä uusia palveluja voimme kehittää?

Neljäs teollinen vallankumous on käynnissä nyt eikä kukaan tiedä vielä tarkalleen, mitä se todella merkitsee ja kuinka laajalle sen vaikutukset ulottuvat.

Me KPMG:llä voimme auttaa oivaltamaan, millä keinoin yrityksesi voi kiihdyttää Teollisuus 4.0 -hankkeitaan ja saavuttaa tuloksia varmemmin ja nopeammin. Voimme tukea muutoksessa auttamalla määrittämään yrityksesi strategisen suunnan ja vision ja rakentamaan tiekartan kohti tulevaisuutta. Keskittymällä tulosten saavuttamiseen yksittäisten teknologioiden sijaan, voimme auttaa yritystäsi luomaan todellista liiketoiminta-arvoa tehdyille investoinneille.

Ota yhteyttä