• Minna Tuominen-Thuesen, Partner |

Kuulutko organisaation keskijohtoon? Oletko innoissasi tehtävistäsi ja koetko tekeväsi merkityksellistä työtä? Saatko työstäsi energiaa vai oletko väsynyt muutoksien läpiviemiseen, tiimien haasteisiin ja prosessien takkuamisiin?

Miksi keskijohto on tärkeä?

Keskijohto yhdistää organisaation strategiset tavoitteet päivittäiseen tekemiseen. Keskijohdolla on siten ratkaiseva merkitys sovittujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja siinä, toteutuuko organisaation strategia suunnitellusti vai ei.

Lista keskijohdolle kuuluvista tehtävistä on pitkä ja roolit moninaisia:

  • Keskijohtoon kuuluva toimii motivaattorina, mentorina ja coachina. Hän vastaa esihenkilönä tiimin tavoitteista ja tuloksista, työntekijöiden osaamisesta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista, resurssien riittävyydestä ja rekrytoinneista.
  • Toimenkuvaan kuuluu myös viestijän rooli: strateginen tahtotila on osattava kääntää arjen tekemiseksi ja varmistaa tiimin sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin muutoksessa johtamisen keinoin. Viestiä tulee kuljettaa myös tiimistä ylimpään johtoon, mikä edellyttää sellaisen ilmapiirin ja kulttuurin luomista, jossa työntekijät haluavat ja uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen.
  • Keskijohtoon kuuluvalla monitaiturilla on kyky ymmärtää ns. isoa kuvaa, huolehtia hallinnollisista tehtävistä ja hallita riittävässä määrin myös substanssiin kuuluvia asioita. Hänen päivänsä rakentuu edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi palvelutuotannon prosessien sujuvuudesta, budjetoinnista ja talouden raportoinnista, hankinnoista ja mitä moninaisimmista kehittämisprojekteista. Joskus mukaan mahdutetaan sidosryhmien ja verkostojen tapaamisia ja asiakaspalautteiden käsittelyä.

Mikä lisää keskijohdon työssä jaksamista?

Keskijohdossa on monia, jotka kokevat työnsä kuormittavana ja uuvuttavana. Tehtävien moninaisuus saattaa alussa tuntua palkitsevalta, mutta mitä jos tehtäviä on yksinkertaisesti liikaa? Usein hyvälle tekijälle annetaan arvostuksen osoituksena enemmän vastuuta, ja tehtävät lisääntyvät entisestään. Työaika ei riitä tehtävistä suoriutumiseen, ja joustaminen iltaisin ja viikonloppuisin muodostuu tavaksi. Perusohjeena tilanteeseen on tehtävien delegoiminen, mutta miten ja kenelle delegoida, jos tiimikin natisee liitoksissaan? Mutta miten tiimi motivoituu parhaimpaansa, jos esihenkilön hymy hyytyy tuon tuosta ja itse työstä tulee vain jatkuvaa suorittamista ja selviytymistä?

Jotta keskijohtoon kuuluvat voivat menestyä ja nauttia työstään, kannattaa organisaatioiden

  • Kuulla keskijohdon näkemyksiä ja osoittaa arvostusta niitä kohtaan sekä huomioida saavutetut työn tulokset.

  • Kirkastaa keskijohdon rooli, vastuut ja valtuudet.

  • Mitoittaa tehtävät käytettävissä olevaan aikaan, sopia työnkuvan muodostamasta kokonaisuudesta ja tarjota konkreettista tukea työn organisoimiseksi.

  • Pitää huolta keskijohdon mahdollisuudesta oppia ja kouluttautua ja kasvaa omalla urallaan.

  • Tarkistaa organisaation kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Esihenkilöiksi tulisi nimetä vain ihmisten johtamisesta motivoituvat, ja mahdollistaa uralla eteneminen myös muilla keinoin.

Keskijohtoon kuuluvan on syytä itsekin pysähtyä miettimään jaksamista ja hyvinvointia työssä sekä omia motivaatiotekijöitä. Ja tässä kannattaa olla rehellinen: saanko riittävästi unta ja elänkö terveellisesti? Jos en, onko nykyinen työ esteenä henkilökohtaiselle hyvinvoinnilleni? Pidänkö oikeasti ihmisten johtamisesta? Nautinko työstäni ja saanko siitä energiaa?

Agendalla vastuullinen johtaminen

Organisaatiot tavoittelevat kasvua ja arvoa. Mutta tämä ei toteudu kestävästi, ellei työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin panosteta. Tiedämme tämän. Ja silti maksamme miljardeja työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista vuosittain, yhä useammin mielenterveysperusteisten syiden takia. Jokaisen kyky olla tuottava ja joustava on rajallinen - myös keskijohdon – ja tämän huomioiminen on sitä tavoiteltavaa vastuullista johtamista.