• Janne Vesa, Expert |

Digitalisaatio ja digimurros ovat olleet pinnalla viime vuosien aikana käydyssä julkisessa keskustelussa ja juhlapuheissa kunnioitettavan paljon. Jokainen itseään arvostava hallitus on nostanut organisaationsa strategiaan digitalisaation. Keskustelusta on kuitenkin ollut välillä vaikea saada kiinni mitä digitalisaatiolla oikeasti tarkoitetaan, mitkä tekijät vaikuttavat digimuutoksessa mukana pysymiseen ja mitä hyötyjä muutoksen avulla tavoitellaan? 

Digitalisaatio kannattavuuden ja suorituskyvyn kehittäjänä

KPMG:n toteuttaman tutkimuksen mukaan (KPMG global tech report 2022) lähes kaikki teknologiajohtajat kokivat digitaalisen muutoksen parantaneen kannattavuutta sekä suorituskykyä viimeisen kahden vuoden aikana. 

— Muutoksen kannattavuutta tukee sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI), joka on merkittävän korkea KPMG:n toteuttaman tutkimuksen mukaan. 

— Digitaalisen muutoksen kautta on pystytty saavuttamaan asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita aikaisempaa nopeammin. 

Asiakaskokemus digimuutoksen keskiössä

Liiketoiminnallisten tavoitteiden keskiössä digitalisaatiossa on usein asiakaskokemus ja asiakasarvo, joiden kehittäminen on ollut jatkuva trendin viime vuosina. Asiakaskokemusta pidetään niin keskeisenä osana organisaation digi-investointeja, että se voidaan nähdä jo tulevan synonyymiksi digimuutoksen kanssa. Asiakaskeskeisen lähestymistavan kautta liiketoimintaan saadaan myös liiketoiminnallista arvoa siten, että suurin osa asiakkaista kokee asiakaspalvelun laadun vaikuttavan suoraan asiakasuskollisuuteen.

Digimuutos vaatii uusia toimintamalleja ja prosesseja

Organisaation digimuutoksessa on myös hidasteensa. Yhdeksi suurimmaksi haasteeksi on muodostunut osaajien puute, kuten datatieteilijöiden ja insinöörien puute. Digimuutosta hidastaa myös usein uusien järjestelmien suuri hintalappu sekä järjestelmähankinnoista johtuva tarve uudelle osaamiselle. 

Osaaja- tai ehkä enemmänkin osaamispula ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan it-asiantuntijoihin. Valitettavan usein nähdään edelleen digitalisaation nimissä toteutettuja IT-projekteja – ilman, että ollaan aidosti muuttamassa toimintamalleja ja prosesseja. Tällöin voidaan saavuttaa parhaimmillaankin vaan osittaisia hyötyjä. 

Digitalisaatio arkipäiväistyy ja hyödyntää uusia teknologioita

Haasteista huolimatta tutkimukseen osallistuneet teknologiajohtajat näkivät, että talouden mahdollinen taantumakaan ei pysäytä digi-investointeja. Samalla digitalisaatio on arkipäiväistynyt. Pilvipalveluja eivät käytä vain edelläkävijät, vaan niistä on muodostunut osa normaalia jokapäiväistä toimintaa.  

Tutkimuksen mukaan organisaatiot, jotka ovat erittäin tehokkaita digimuutoksessa, investoivat jo voimakkaasti nouseviin teknologioihin kuten Web3.0:n, metaverseen (suomalaisittain metaversumiin) tai kvanttilaskentaan. Suomessakin käydyissä keskusteluissa vilahtelevat nämä uudet teknologiat, mutta monien suomalaisten organisaatioiden panostukset kuulostava aika vaatimattomilta kansainväliseen tasoon verrattuna.