Berndt Wickholm

Berndt Wickholm: Author, Advisory Director, GSG

Berndtin erikoisosaamista ovat tuotantostrategia, hankinta, toimitusketjut ja operatiivisen toiminnan tehostaminen.