Ettevõtted, kes otsivad võimalusi oma tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks ning strateegiliste ja igapäevatöö kitsaskohtade vähendamiseks, saavad abi ja praktilist nõu KPMG juhtimisnõustajatelt.

Meil on põhjalikud erialaoskused ja -teadmised ühendatud kogemusega, mis saadud tööst eri valdkondade organisatsioonidega, olgu siis tegu börsil noteeritud või noteerimata ettevõtete, rahvusvaheliste kontsernide, riigiettevõtete, ministeeriumite, riigiametite, kohalike omavalitsuste või
mittetulundusorganisatsioonidega. Anname praktilist nõu, kuidas kulusid kokku hoida, parandada organisatsiooni töö tulemuslikkust ning hoida saavutatut.

Kuidas me aidata saame?

Äriprotsesside ümberkorraldamine

 • Analüüsime organisatsiooni äriprotsesse ja töökorraldust eri aspektidest (sh tulemuslikkus, riskid).
 • Aitame leida võimalusi ja kavandada meetmeid töö tõhustamiseks.

Muudatuste juhtimine   

 • Hindame ja analüüsime organisatsiooni valmisolekut muudatusteks.
 • Anname nõu muudatustega seotud tegevuskava koostamisel ning aitame planeerida muudatuste juhtimise protsessi.
 • Aitame ellu viia uut strateegiat ning sellega seotud protseduure ja kontrollitegevusi.
 • Aitame ette valmistada ja korraldada arengukoolitusi ja muudatuste elluviimise töötubasid.

Strateegia

 • Anname nõu strateegilise juhtimise protsessi kavandamisel ja juhtimisel ning pakume metoodilist tuge.
 • Auditeerime olemasolevat tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi ning teeme ettepanekuid selle tõhustamiseks.
 • Aitame kavandada tulemuslikkuse mõõtmise mudelit ja protsessi, välja töötada ärieesmärkide saavutamise mõõtmise põhimõtted ja mõõdikud.

Efektiivsus ja kuluarvestus

 • Hindame teie ettevõtte või üksuse töö efektiivsust (nt võrdlusanalüüside abil).
 • Aitame välja valida teie organisatsiooni jaoks sobivaima kuluarvestuse metoodika ja seda edasi arendada ning praktikasse rakendada.