Maailmas leviv COVID-19 pandeemia on mõjutanud suurt hulka ettevõtteid, mis on mures oma tegevuse jätkuvuse osas. Ettevõtte tegevuse jätkamiseks on vajalik muutustega kiiresti kohaneda.

Praeguses olukorras on paljudel ettevõtetel olnud vajadus kas kohe või lähiajal korraldada ümber oma tegevusi, restruktureerida äri või optimeerida protsesse, mille tulemusena muutuvad ka senised kontrollitegevused. Muutunud olukord võib muuhulgas kaasa tuua vajaduse tegevusmudeli muutusteks, suuremaks digiteerimiseks aga ka üha suureneva surve ja võimaluse nii sisemisteks kui välisteks pettusteks.

Muutunud olukorras peaksid ettevõtted analüüsima kas ja kuidas praegune olukord on mõjutanud seniseid maandatavaid tegevusi ning kas olukord on loonud uusi võimalusi riskide tekkeks või nende võimaluse suurenemiseks.

Oleme loonud äritegevuse ümberkujundamiseks järgnevad teenused:

  1. Tegevusmudeli kiirdiagnostika – efektiivsuse ja ressursside kasutamise parendamine, mille tulemusel valmib prioriseeritud äritegevuste plaan tulemuslikkuse parendamiseks.
  2. Kontrollikeskkonna ülevaatus  – riskide ja kontrollide analüüs rõhuga pettuseriskide juhtimisele, mille tulemuseks on ettevõtte tegevuse muutustega kooskõlas olev pettuseriskide kaardistus ning täiendatud kontrollisüsteem.
  3. Tegevusmudeli ümberkujundamine – uue tegevusmudeli kujundamine, mille raames optimeerime äriprotsesse ja kaardistame tegevused ja rollid, mis võimaldavad seatud eesmärke saavutada. 
  4. Kriitiliste äriprotsesside optimeerimine – võimaldab tõsta kvaliteeti ja parendada efektiivsust tänu optimeeritud tulevikuprotsessidele ning võtmeindikaatoritele, mis kirjeldavad, kuidas säilitada kvaliteet ja kontroll optimeeritud protsesside puhul.
  5. Kriitiliste äriprotsesside digiteerimine – ettevõtte kasv ja teenuste parendamine tänu digiteerimise võimekuse loomisele, mille tulemusena on selge ülevaade digiteerimise vajadustest, kaardistatud nõuded loodavale lahendusele ja kirjeldatud, milline on tarkvaralahenduse ulatus ja kuidas see sobitub olemasolevasse infrastruktuuri.