Rahvusvahelises ärimaailmas muutub transpordi ja logistikaga tegelemine üha keerukamaks. Arvestada tuleb kohalike ja rahvusvaheliste õigusaktide, eri riikide muutuvate majandustingimuste, keskkonnamõjude ja tehnoloogia arenguga.

Meie KPMG-s mõistame transpordisektori toimemehhanisme ning oskame aidata sellistes valdkondades nagu turu konsolideerimine, riikliku sekkumise vähendamine, avaliku ja erasektori partnerlus, finantseerimine.

Nõustame nii avaliku kui ka erasektori transpordiettevõtteid strateegia, planeerimise, tegevuse korraldamise ja kulude teemadel ning aitame järgida õigusnorme. Meie kompetentsid hõlmavad järgmisi valdkondi:

  • Lennundus, sh lennujaamad, lennuliinid ja lennundusteenused
  • Laevandus ja sadamad
  • Maismaatransport, sh raudtee-, bussi- ja transiittransport
  • Kaubavedu ja logistika, sh postiteenused