Kogu maailma tervishoiusüsteemid tegelevad praegu enneolematult keeruliste ülesannetega, mis nõuavad poliitikutelt, maksumaksjatelt ja tervishoiuteenuste osutajatelt oma tegevuse ümbermõtestamist. Oma rikkalike kogemustega tervishoiuvallast on KPMG liikmesfirmadel suurepärased võimalused kliente nõustada ja toetada, et aidata neil sujuvalt ja karisid vältides loovida selles kiiresti muutuvas keskkonnas ning muuta tervishoiuteenuste osutamise viisi.

KPMG üleilmses tervishoiunõustajate meeskonnas on üle 4500 asjatundliku töötaja, kellel on põhjalikud teadmised strateegilisest arengust, kulude optimeerimisest, finantsjuhtimisest, kliiniliste tulemuste parandamisest, tervishoiu infotehnoloogiast, digitaalsest innovatsioonist ja digipöördest, turu arengust, maksuplaneerimisest, ühinemistest ja omandamistest, kommertsialiseerumisest ja organisatsiooni arengust. See teeb meist ühe suurimatest, parima ettevalmistusega ja kõige kogenumatest tervishoiunõustajate meeskondadest.