Kogu maailmas püüavad tehnoloogiaettevõtted, idufirmadest Fortune 500 tehnoloogiahiidudeni, oma turuseisundit kindlustada murrangulise innovatsiooni toel. Järjest uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga muutub aina tähtsamaks, et selle sektori juhtivad ettevõtted orienteeruksid nende uute toodete ja teenuste rägastikus ning mõistaksid, kuidas nende kasutuselevõtt võib tuua ettevõtete jaoks kaasa pöördelisi muutusi.

Kuidas KPMG saab aidata?

KPMG tehnoloogiaeksperdid tunnevad seda muutuvat ja keerulist keskkonda läbi ja lõhki. Meil on olemas nii põhjalikud teadmised selle majandusharu kohta kui ka tehniline taust, mis aitab meil nõustada juhtivaid tehnoloogiaettevõtteid oma keerukate ärimudelite rakendamisel. Meie eksperdid oskavad vaadata tänastest probleemidest kaugemale ning ette näha äri-, finants- ja tehnoloogiastrateegiate muutmise võimalikke pika- ja lühiajalisi tagajärgi. Samuti aitame klientidel leida võimalikke komistuskive muutuste teel ning teha ülitähtsaid otsuseid, mis aitavad luua nende ettevõtete jaoks tõelist väärtust.