Tänapäeva dünaamiliselt arenev majandusmaastik seab ettevõtjad üha keerukamasse olukorda. Ettevõtte juhtkonna jaoks on väga oluline leida tõhusalt toimivad lahendused konsolideerimisest, kasvust ja süsteemide kiirest arengust tulenevatele probleemidele, mis on seotud likviidsuse ja finantsriskide, teenuste sisseostmise ja kapitali kaasamise, ettevõtte strateegilise juhtimise, riskijuhtimise, järelevalvereformide, taristu arendamise, organisatsiooniliste küsimuste ja paljude muude valdkondadega.

Kinnisvara- ja ehitussektoris tegutsevate ettevõtete edu võib tihti sõltuda õige ärinõustamisfirma valikust. KPMG ehitus ja kinnisvara valdkonna spetsialistidel on põhjalikud teadmised ja praktilised kogemused, mis aitavad meil süvitsi mõista kõige olulisemaid valdkonnaspetsiifilisi teemasid.

KPMG ülemaailmse võrgustiku liikmesfirmades töötab kokku enam kui 9000 ehitus- ja kinnisvaravaldkonna spetsialisti. Meis on ühendatud väikeettevõtte paindlikkus ning suure globaalse võrgustiku ressursid ja strateegiline mõtlemine, mis aitab meil leida klientide jaoks kõige paremini sobivaid lahendusi.