Hoolimata sellest, et sotsiaaldemograafilised muutused seavad avalike teenuste pakkujatele järjest suuremaid kohustusi, nõutakse avaliku sektori organisatsioonidelt, et nad teeksid üha rohkem ja üha vähemate ressurssidega. Seda on kui mantrat korratud juba aastaid, kusjuures paljud organisatsioonid on juba saavutanud märkimisväärset kokkuhoidu ja parandanud teenuste kvaliteeti.

Meie KPMG-s oleme kindlad, et veel paljugi on võimalik paremini teha. KPMG avaliku sektori valdkonna spetsialistid ühendavad oma praktilisest tegevusest saadud kohalikud kogemused globaalse võrgustiku kaudu saadavate süvateadmistega. Näidates, kuidas teised riigid on keerukate valdkondadega toime tulnud, aitame näha asju teise nurga alt ning langetada raskeid otsuseid ja leida tulemuslikke lahendusi.

Teeme koostööd riigi ja kohaliku tasandi valitsusasutuste, tervishoiu, hariduse, elamuehituse, riigikaitse, politsei ja taristu organisatsioonide, samuti erasektori ettevõtete ja heategevusorganisatsioonidega. Me teame, kuidas saavutada sünergiat eri sektorite vahel, ning aitame klientidel seeläbi edukamalt tegutseda.