Kas oled valmis oma tehnoloogiaettevõtte viima uuele tasemele?

Kui vastus on "jah", siis on osalemine KPMG neljandal iga-aastasel konkursil Global Tech Innovator ainulaadne võimalus, mida ei saa kasutamata jätta.

KPMG Global Tech Innovator konkurss aitab  Sinu teekonda kiirendada, tõstes innovaatorid ning nende tehnoloogilised uuendused ja tehnoloogialahendused ülemaailmse tähelepanu keskpunkti. Nii konkursi ajal kui ka peale seda jõuad äriprofessionaalide ulatusliku võrgustiku toel ja juhendamisel  paljude uute kontaktideni, mis võivad viia uute arenguteni.  

KPMG Global Tech Innovator konkursile on oodatud kandideerima tehnoloogiaettevõtted, kes aitavad läbi oma  uuenduslike äride  muuta tulevikku. Kui oled saavutanud tehnoloogilise läbimurde või loonud uue tehnoloogialahenduse, mis võib maailma paremaks muuta, aitab ülemaailmsel tehnoloogiainnovaatori konkursil osalemine sellele kodu- ja välismaiste valdkonnaekspertide, investorite ja potentsiaalsete partnerite tähelepanu tõmmata.

Loe lähemalt

Tehnoloogiainnovaatoreid ja ettevõtjaid, kes on valmis oma uuendusi ja ettevõtteid uuele tasemele viima.

Tehnoloogilisi uuendusi ja tehnoloogialahendusi, mis võivad terveid tööstusharusid või isegi kogu maailma muuta.

Kui oled loonud suurepärase, muutusi esilekutsuva tehnoloogilise uuenduse ja valmis oma äritegevust laiendama, võib konkursil osalemine olla oluline järgmine samm, et tutvustada oma ettevõtet ja tehnoloogiat võtmeisikutele.

Konkursil osalemine annab palju

Konkurss on ainulaadne võimalus oma ettevõtte tutvustamiseks. Kui kasutad võimalust konkursil osaleda, siis on sellest saadav kasu ainulaadne.

Ülemaailmne tähelepanu

Konkursil osalemine tõmbab tähelepanu teie uuendusele ja ettevõttele, esitledes seda kodumaisele ja ülemaailmsele publikule, kelle hulgas on valdkonnaeksperdid, investorid, potentsiaalsed partnerid ja kliendid. Osalemine suurendab teie ettevõtte kohalikku tuntust äri- ja sotsiaalmeediapostituste abil, mis jõuavad tehnoloogia- ja ärimaailma võtmefiguurideni.

Heakskiit ja tunnustus

Suurenda oma ettevõtte usaldusväärsust tehnoloogia valdkonnas ning potentsiaalsete investorite, partnerite ja klientide silmis, osaledes konkursil kohaliku ja ülemaailmse esitluse finalistina ja võimaliku võitjana.

Võimalus sõlmida suhteid

Konkurss on koht, kus saab sõlmida suhteid, edendada koostööd ja omandada kogemusi kogenud spetsialistidelt. Saad luua sidemeid teiste tehnoloogiainnovaatoritega ja liituda ülemaailmse võrgustikuga, et jagada ideid ja arendada olulisi sidemeid edukate tehnoloogiaettevõtjate kasvavas kogukonnas.

Mentorlus ja juhendamine

Kasuta väärtuslikke juhiseid, teadmisi ja mentorlust pakkuvate KPMG mentorite ja nõustajate kogemusi, et täiustada oma uuendusi ja tulla toime nende edasiarendamise väljakutsetega.

Meedia ja reklaam

Saad meediakajastust ja reklaami regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil, et muuta oma uuendus paremini nähtavaks ja parandada selle esindatust turul. Samuti tõmmata ligi potentsiaalseid kasutajaid, kliente ja tulevasi rahastamisallikaid.

Õppimine ja kasvamine

Osalemisavalduse esitamisest kuni regionaalse ja ülemaailmse esitluseni võib konkurss olla märkimisväärne õppimiskogemus. Kohtunike tagasiside ja suhtlemine teiste osalejatega aitab täiustada oma uuendust ja esitlusoskusi.

Liitu tehnoloogiainnovaatorite kogukonnaga, kes aitavad muuta maailma! Kuula, mida on öelda eelmistel võitjatel

loading loading
Download Keeping us up at night 2024 report

Konkursi Global Tech Innovator võitjate ülevaade

Lae alla konkursil osalenud ettevõtete üksikasjalikku analüüsi ja eelmise aasta konkursi tulemusi sisaldav ülevaade.

Private Enterprise Global Tech Innovator võitjale tagasiside

“It was extremely gratifying and encouraging for Krilltech to be recognized among ‘the best of the best’ and the first Global Tech Innovator Winner in 2021, thanks to the support that the KPMG Private Enterprise team KPMG in Brazil as well as the wider technology ecosystem has provided to us at every step of our growth.

“Participating in the competition achieved our goal to broaden its Krilltech’s global profile, and here are some suggestions that I would offer to future competitors: Focus on the major pain points in the world and how your technology relieves that pain. Whether it’s climate change, digitalization, changes in human communication – the major things that are happening right now and what everyone is talking about – that’s what you should focus on when presenting your innovation.

Be very thoughtful about your selling point. It isn’t about your technology, per se, but who it will benefit – and how.

Have confidence in your technology, be persistent and never give up!


Angus McKay, 7-eleven

Diego Stone

CEO Brazil’s Krilltech and the 2021 Global Tech Innovator winner

“The competition provides profile and credibility because if you’re trying to interest an investor, they must have confidence that you’re a credible business. Because KPMG Private Enterprise has already screened you and you’ve competed with other people, it already puts you on investors’ radar screens.

“If you have KPMG saying that you’ve been voted as the best tech innovator in the world that year, you already have the benefit of the doubt when you talk to a potential client or investor. It gives you that foot in the door.

“And I would say to anyone who is thinking about entering the competition: Enter…and if you win through the regional heats, you’re instantly credible. If you get through to the country final, you’re credible. If you make it to the global final, you will have been screened by industry experts at every stage of the competition — and even more doors will begin to open.”


Scott Fyfe, David Jones

Tim Davies

CEO of UK’s HiiROC and the 2022 Global Tech Innovator Winner

"It is a huge privilege and testament to our amazing team to win this year’s KPMG Private Enterprise Global Tech Innovator competition from 2000 companies around the globe. The competition in the global finals was impressive, and we’re thrilled to be recognized amidst such an amazing group of brilliant innovations and entrepreneurs. We sincerely thank KPMG Private Enterprise and our KPMG Private Enterprise Sweden team for their support at every step in the process.

We’re ready and eager to take the next step forward for our company.”


Daniel Bracken, Michael Hill

Max Mohammadi

Founder and Chairman of Sweden’s PlasticFri and the 2023 Global Tech Innovator Winner

Konkursi osalemiskriteeriumid

Osalemisavalduse esitajad on tavaliselt tehnoloogiaettevõtjad, kes on oma ettevõtte idufaasist edukalt üle läinud järgmisesse etappi. Nad on välja töötanud uuenduslikud, end tõestanud tehnoloogialahendused, loonud usaldusväärse ärimudeli, suutnud ettevõtte vastu huvi äratada ja ettevõttel on potentsiaali üleilmselt kasvada.

Konkursil kandideerimiseks:

 • pead olema Eestis registreeritud ettevõte
 • pead olema (praegusel kujul) aktiivselt tegutsenud kuni 5 aastat
 • pead teenima tulu 1–15 miljonit dollarit või olema kaasanud vähemalt 500 000 dollarit omakapitali
 • pead olema, kas täielikult tehnoloogiaettevõte, tehnoloogiapõhine ettevõte, tehnoloogiast sõltuv ettevõte või tehnoloogiale tuginev ettevõte
 • ühelgi suurettevõttel ei tohi olla ettevõttes enamusosalust
 • pead suutma kõik esitlused teha inglise keeles
 • pead olema valmis tegema  esitluse Eesti finaalis  etteantud ajakava kohaselt
 • finaali jõudmisel pead olema valmis tegema esitluse 2024. aasta novembris toimuval ülemaailmses finaalis. 

Millised riigid osalevad 2024. aasta Global Tech Innovator konkursil?

Konkurss 2024 Global Tech Innovator on enamat, kui lihtsalt võistlus. See on ettevõtluse ja tehnoloogiliste edusammude tähistamine, millel on potentsiaali avaldada maailmale püsivat positiivset mõju. Kogu maailma silme all astuvad lavale 23 riigi ja regiooni tehnoloogiaettevõtjad.

2024. aasta võistlusel osalevad: Austraalia, Brasiilia, Hiina, Colombia, Eesti, Soome, Saksamaa, Ghana, India, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Keenia (Ida-Aafrika), Mehhiko, Madalmaad, Filipiinid, Portugal, Saudi Araabia, Rootsi, Taiwan, Türgi, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Osalemisavaldused

K: Kuidas saan konkursil osaleda?

V: Konkursil osalemiseks pead hiljemalt 30. aprillil täitma oma ettevõtte kohta kandideerimisavalduse SIIN.

K: Kes saavad avalduse esitada?

V: Kandideerida võivad kõik tehnoloogiaettevõtjad, kes on tegutsenud vähem kui 5 aastat ning on registreeritud ja asuvad konkursil osalevas riigis/territooriumil/ jurisdiktsioonis. Avalduse esitajatel peavad olema uuenduslikud, end tõestanud tehnoloogiad, usaldusväärsed ärimudelid; ettevõtted peavad olema suutnud endi vastu huvi äratada ja neil peab olema potentsiaali kasvada. Kõik ettevõtte nimel konkursil osalemist taotlevad isikud peavad olema vähemalt 18-aastased selle riigi/piirkonna/ jurisdiktsiooni elanikud, kus nad avalduse esitavad. KPMG töötajatel ja lepingupartneritel on keelatud konkursil osaleda.

K: Millal saan avalduse esitada?

V: Avalduse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2024.

K: Kas avalduste arv on piiratud?

V: Osalevate ettevõtete arvu ei ole avalduste esitamise perioodil piiratud, kuid palume siiski, et iga ettevõtte kohta ei esitataks rohkem kui üks avaldus.

K: Millist teavet pean esitama?

V: Kui soovite avalduse esitada, siis vajame alljärgnevat teavet:

 • Ettevõtte andmed (nimi, aadress, ettevõtte registreerimisnumber, kontaktandmed)
 • Tegevjuht, asutaja ja juhtkonna andmed
 • Ettevõtte lühikirjeldus, ärimudel, mistahes meediakajastused ja patenditud tehnoloogia (maksimaalselt 200 sõna)
 • Seni kaasatud rahaliste vahendite, 2022. aasta tulude ja 2023. aasta prognooside üksikasjad
 • Ettevõtte kõrge resolutsiooniga logo

Valikukriteeriumid

K: Kuidas ma tean, kas minu ettevõte vastab nõuetele?

V: Meie eesmärk on olla võimalikult kaasav; olenemata sellest, kas olete tehnoloogiaettevõte, tehnoloogiapõhine ettevõte, tehnoloogiast sõltuv ettevõte või tehnoloogiale tuginev ettevõte, soovime kuulda teie kasvupüüdlustest.

K: Millises arenguetapis peaks minu ettevõte olema, et edukalt kandideerida?

V: Otsime ettevõtteid, mis on tegutsenud kuni 5 aastat ja millel on kasutuskõlblik toode või teenus.

Esitlus

K: Milline on esitluse formaat?

V: Igale ettevõttele antakse kokku umbes 5 minutit aega nii esitlemiseks kui ka žürii küsimustele vastamiseks. Kõik esitlused peavad olema Microsoft PowerPoint või PDF-formaadis. Vajadusel jagatakse konkursile valitud ettevõtjatele välja üksikasjalik nõuete pakett.

K: Millised on hindamiskriteeriumid?

V: Iga esitluste vooru hindab ala asjatundjatest ja KPMG ekspertidest koosnev žürii. Kõiki esitlusi hinnatakse kuue võrdse kaaluga kriteeriumi alusel. Kriteeriumid on järgmised: murrang ja innovatsioon, turupotentsiaal, vastuvõtt klientide seas, turuhuvi ja turundus, pikaajaline potentsiaal ja esitluse kvaliteet. Žürii otsused on lõplikud.

Võitjad

K: Mida võitjad saavad?

V: Riikide/regioonide võitjaid tutvustatakse ja tunnustatakse kohaliku meedia ja KPMG kanalite kaudu. Riigi/regiooni võitjad pääsevad ülemaailmsesse tehnoloogiainnovaatori konkursi finaali, mis toimub 2024. aasta novembris.

Finalistide tavaklassi edasi-tagasi lennu/reisikulud ja majutuskulud kaetakse.

Auhindu ei asendata sularahaga ega muude alternatiividega.

K: Kuidas ja millal võitjaid teavitatakse?

V: Riikide/piirkondade võitjaid teavitatakse peale finaali toimumist. Võitjaid tutvustatakse ka KPMG ülevaates võitjate kohta. Konkursi KPMG Global Tech Innovator võitja kuulutatakse välja publiku ees ja virtuaalselt 2024. aasta novembris.

Täiendav teave

K: Millised on osalemisega seotud kulud?

V: Võistlusel osalemine on tasuta, kuid osalejad peavad ise katma kõik riigifinaalis osalemisega seotud kulud, kui riigifinaal korraldatakse žüriiga vahetu kohtumise vormis. KPMG katab novembrikuisesse finaali pääsenud ettevõtte ühe esindaja tavaklassi edasi-tagasi lennu/reisikulud ja majutuskulud.

K: Kas konkursil osalemisega kaasneb ka reklaam?

V: KPMG ja meie erinevad partnerid reklaamivad võistlust kogu konkursi ajal. Konkursil osalemisega annate nõusoleku KPMGle säilitada ja kasutada teie esitatud isikuandmeid konkursi korraldamiseks.

Konkursi võitmisel annate KPMGle nõusoleku kasutada teie nime, pilti ja ettevõtte kaubamärki konkursi võitja väljakuulutamiseks ning muudel mõistlikel ja seotud reklaami- ja turunduslikel eesmärkidel.

K: Kas ma saan oma avalduse kohta tagasisidet?

V: Tagasilükatud avalduse esitanut teavitatakse tema avalduse tagasilükkamisest. Saabunud avalduste suure hulga tõttu ei ole meil võimalik igale tagasilükatud avalduse esitajale üksikasjalikku tagasisidet anda.

Me hindame iga esitatud avalduse koostamisele kulunud aega ja vaeva ning täname teid osalemise eest.

K: Kellega lisateabe saamiseks ühendust võtta?

V: Lisateabe saamiseks kirjutage palun e-postiaadressil: hveetamm@kpmg.com

Mida on võitmiseks vaja?

Osalejad on tavaliselt tehnoloogiaettevõtjad, kes on oma ettevõtte idufaasist edukalt järgmisesse etappi üle viinud. Nad on välja töötanud uuenduslikud, end tõestanud tehnoloogialahendused, loonud usaldusväärse ärimudeli, suutnud ettevõtte vastu huvi äratada ja ettevõttel on potentsiaali ülemaailmselt kasvada.

Konkursil kandideerimiseks:

 • pead olema Eestis registreeritud ettevõte
 • pead olema (praegusel kujul) aktiivselt tegutsenud kuni 5 aastat
 • pead teenima tulu 1–15 miljonit dollarit või olema kaasanud vähemalt 500 000 dollarit omakapitali
 • pead olema, kas täielikult tehnoloogiaettevõte, tehnoloogiapõhine ettevõte, tehnoloogiast sõltuv ettevõte või tehnoloogiale tuginev ettevõte
 • ühelgi suurettevõttel ei tohi olla ettevõttes enamusosalust
 • pead suutma kõik esitlused teha inglise keeles
 • pead olema valmis tegema  esitluse Eesti finaalis  etteantud ajakava kohaselt
 • finaali jõudmisel pead olema valmis tegema esitluse 2024. aasta novembris toimuval ülemaailmses finaalis.

Mida me otsime?

Iga esitlusvooru hindab ala asjatundjatest koosnev žürii. Kõiki esitlusi hinnatakse kuue võrdse kaaluga kriteeriumi alusel:

 1. Murrang ja innovatsioon
 2. Turupotentsiaal
 3. Vastuvõtt klientide poolt
 4. Turuhuvi ja turundus
 5. Pikaajaline potentsiaal
 6. Esitluse kvaliteet

Žürii otsused on lõplikud.

KPMG ärinõustamise teenusliinist

KPMG ärinõustamise teenusliinis oleme  keskendunud koostööle igas arenguetapis ettevõtetega. Olenemata sellest, kus te oma kasvuteel olete – kas soovite jõuda uuele tasemele, kasutusele võtta tehnoloogiat, kavandada edukat väljumisstrateegiat või korraldada ettevõtte üleminekut järgmisele põlvkonnale. Te saate juurdepääsu KPMG ülemaailmsetele ressurssidele kontaktisiku kaudu, kes on teie ettevõtte usaldusväärne nõustaja.

KPMG kasvuettevõtete ülemaailmses võrgustikus on laialdased teadmised ja kogemused koostööst idufirmade ökosüsteemiga. Olenemata sellest, kas soovite oma tegevust alustada, kapitali kaasata, välismaale laieneda või lihtsalt regulatiivseid nõudeid täita – me saame Teid aidata. Oleme Teie kõrval kogu teekonna vältel, alates ideest kuni laiapõhjalise kasvu saavutamiseni.