ChatGPT on populaarne tööriist

Tänavu juunis oli ChatGPT-l maailmas juba 55 miljonit kasutajat päevas. Ehkki tasuliste tellimuste arvu kohta ametlikke andmeid pole, tuntakse seda tööriista laialdaselt eelkõige just vabavarana. Asjatundjate hinnangud on väga erinevad ja spekulatiivsed, kuid kõigis neis hinnatakse ChatGPT tasulise kasutamise osakaalu kaduvväikseks. ChatGPT ei ole mõeldud pelgalt ajaviiteks, vaid seda kasutatakse ka äritegevuses. Ent nagu iga uue rakenduse loomisega, kaasnevad ka ChatGPT-ga mitmed ohud. Näiteks üks ChatGPT hiljutisi suurimaid andmelekkeid oli seotud Samsungi töötajate vestlustega, mis sisaldasid tundlikku äriteavet.

Kõrgete riskide tõttu ChatGPT ärikasutuseks siiski ei sobi

ChatGPT esmapilgul tasuta versioon ei ole siiski päris tasuta, lihtsalt tasu ei väljendu tellimuse eest tehtavates maksetes. Privaatsuspoliitika (versioon 23.06.2023) punkti 1 kohaselt kogutakse kasutaja kohta informatsiooni, mida ta vestlusaknasse sisestab. Punkti 2 järgi saab sisestatud informatsiooni kasutada ChatGPT enda teenuse parendamiseks (n-ö treeningandmestiku täiendamiseks). Sama punkti alusel saab informatsiooni siiski kasutada ka uute programmide ja teenuste loomiseks. 

Teisisõnu ei välista ChatGPT privaatsustingimused, et eespool olevas näites Samsungi sisestatud infot ei tohiks kasutada uue tehnikaseadmete tootja loomiseks. Positiivse poole pealt lubab ChatGPT privaatsuspoliitika andmetele Euroopa Liidus rakendada isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätteid (sealhulgas kustutamist, aga ka andmete parandamist – praktikas oleks seda muidugi huvitav näha). Privaatsustingimused lubavad ka, et sisestatud andmeid turul vabalt edasi ei müüda. Kui aga ostetakse ära ChatGPT omanik, ostetakse ka andmed.

Mida siis äriprotsesside toetamiseks kasutada?

Suurtest keelemudelitest (ingl large language models e LLM – ChatGPT on üks näide) on äritegevuses väga palju abi. Me ei käsitle siin põhjalikumalt LLM-i kasutamist organisatsiooni enda teadmiste pealt või LLM-i parendamist (ingl fine-tuning) enda andmekogu peal, vaid toome välja kõige lihtsama. LLM võimaldab nii küsimustele vastamist kui ka kokkuvõtete ja üldistuste tegemist. Üheks näiteks on LLM-i kasutamine API ehk automatiseeritud liidese kaudu: suuname LLM-i mõnele mahukale tabelandmestikule (sotsiaalmeedia postitused, küsitluste tulemused, nõuete kirjeldused, e-kirjad või töökäsud e ticket’id), et neid andmeid töödelda ilma ise läbilugemiseks aega kulutamata. Näiteks saame ülevaate sõnumite meelestatusest, nendes esinevatest isikutest, ettevõtetest, valdkondadest jne. LLM aitab analüüsida ka klientide tagasisidet – millega ollakse rahul ja millega mitte? Mis on nõuetele vastavuse kaasused, mis on nõuetele mittevastavuse kaasused? Mis on töökäskude teemad ja kellele need edasi suunata? Mõistagi pole sellise automaatse tööriista abil tehtava töötluse kvaliteet alati tagatud. Siiski võivad vastused sõltuvalt konkreetsest juhtumist ja LLM-ist ka kümnesse tabada. Kuna teema pakub laialdast huvi, kavatseb KPMG lülitada LLM-i API-põhise andmetöötluse Pythoni programmeerimise baaskursuse (mida korraldame koostöös BCS Koolitusega) harjutuste hulka.

Kuidas oleme oma partnereid LLM-i vallas toetanud – KPMG koostöö Tartu Ülikooliga

KPMG jaoks on andmete juhtimine, privaatsus ja andmeturve väga olulised  ning omame neis sügavaid valdkonnateadmisi. Seepärast saame olla ka partneritele abiks MS Azure OpenAI seadistamisel. See on sisuliselt vähemalt samaväärne tööriist kui ChatGPT (sealhulgas versioonid 3.5 ja 4), kuid sellel puuduvad eespool kirjeldatud privaatsusriskid, andmeturberiskid ja ärilise ärakasutamise riskid. Microsoft rakendab LLM-i kliendi enda pilvekontos, millest andmed edasi ei liigu ja mille sulgemisel need hävitatakse. Oleme toetanud Tartu Ülikooli õppeosakonda ja akadeemilist personali MS Azure OpenAI API, API juhtimise ja monitooringu seadistamisega. Samuti koolitasime administraatoreid, et luua ülikoolis kiiresti Microsofti LLM-i pilvekonto juhtimiseks ja administreerimiseks vajalikku üsna spetsiifilist tehnilist teadmust. See on hea näide LLM-i kasutamisest vastutustundlikus ja riskiteadlikus organisatsioonis.

Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kuidas saab KPMG aidata teie organisatsioonil või ettevõttel sisse seada turvalist ja juhitavat generatiivset võimekust, võtke ühendust KPMG partneri ja tehnoloogiavaldkonna juhi Tarmo Toigeri või juhtiva andmeteadlase Raul Nugisega.