Koolituse kirjeldus

Pythoni koolitus annab Pythoni programmeerimiskeele baasteadmised ning elementaarsed oskused. Koolituse käigus harjutatakse läbi erinevad andmetöötlusülesanded.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldavad Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt toetatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis.

Kellele koolitus mõeldud on?

 • Andmeanalüütikutele, tehnilistele spetsialistidele ja kõigile teistele, kes tegelevad igapäevaselt andmete ja nende töötlemisega.
 • Spetsialistile, kellele kontoritarkvara tundub lihtne, kuid kasutamiseks vähetõhus ja kes soovib astuda sammu programmeerimise maailma.
 • Spetsialistile, kes otsib võimalusi ettevõtte äriprotsesse toetada kiire ja tõhusa andmetöötlusega.
 • Enda teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivale analüütilist tööd tegevale töötajale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Toetab enda organisatsiooni senisest mitmekülgsemalt, osates lahendada probleeme andmepõhiselt.
 • Lahendab edukalt lihtsamaid analüütika, automatiseerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid.
 • Tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.
 • Oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme.
 • Tuleb toime lihtsaima automatiseerimise ülesande ja API-de loomisega.
 • Omab praktilist kokkupuudet ärikaasustega ja on valmis edasi õppima masinõpet.
 • Oskab kaasata enda igapäevatöösse edumeelseid andmetöötluse tehnoloogiaid.
 • On teinud endale ja tööandjale selgeks enda võimed edasi õppida ja realiseerida end edukalt infotehnoloogia valdkonnas.
 • On kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks.

Tutvu koolitustega lähemalt ja registreeru