EAS-i ja KredExi ühendasutus ühes Riigi Infosüsteemi Ametiga hakkas 13. märtsil 2023 vastu võtma taotlusi, et ettevõtted saaksid tõsta küberturvalisuse taset. Programmi kogueelarve on 865 000 eurot. KPMG küberturvalisuse ekspertide pikaajaline ja mitmekülgne kogemus on abiks küberohtude ennetamisel ja turvalisuse tõhustamisel. 

„Lähituleviku üks suurimaid ärilisi väljakutseid on küberturvalisuse tagamine, sest kogu maailmas on hüppeliselt kasvanud nii küberrünnakute arv kui ka ettevõtete soov end nende vastu kaitsta. Selleks pakume erinevaid teenuseid alates küberturvalisuse kitsaskohtade kaardistamisest ja probleemkohtade väljatoomisest, riskianalüüsist ja tegevuste planeerimise ning nõustamisest kuni puudujääkide kõrvaldamise ja koolitusteni välja,“ rääkis KPMG Balticsi küberturvalisuse valdkonna juht Mihkel Kukk. 

„Viies organisatsioonides pidevalt läbi IT-auditeid, IT-riskianalüüse või tehnilisi turvatestimisi näeme ettevõtete köögipoolt ning see pilt, mis avaneb, ei ole väga julgustav, ca 5% ettevõtete puhul saab öelda, et neil on küberturvalisuse valdkonnas kõik väga hästi. Olukorra kaardistamiseks teeme ettevõtetes intervjuusid, kontrollime turvameetmete tõhusust, lõhume süsteeme, vaatame konfiguratsioone, mängime läbi küberrünnakuks ettevalmistuse etapid, seda kõike eesmärgiga kui küberintsident siiski juhtub, oleks see võimalik koheselt avastada ning minimeerida võimalikud kahjud ettevõttele,“ lausus Kukk.

Samuti tõi Kukk välja, et sageli on ettevõttes küll loodud infoturbepoliitika või defineeritud vastavalt protseduurid ja protsessid, kuid reaalsuses neid reegleid siiski ei järgita. Sellest lähtuvalt saavad KPMG eksperdid teha soovitused olukorra parandamiseks ning anda ka hinnangu, kui palju võiks ajaliselt ja rahaliselt nende soovituste rakendamise peale kuluda.

„KPMG Eesti küberturvalisuse  meeskond koosneb 30 oma ala eksperdist, kellel on pikaajaline küberturvalisuse valdkonnas töötamise taust ja laialdane rahvusvaheline nõustamiskogemus,“ rääkis Kukk. „Lisaks Eesti meeskonna kogemustepagasile, saame toetuda tihedas koostöös nii Soome, Hollandi, UK kui ka teiste riikide küberarenduskeskuste ning laiemalt kõigi 200 000 KPMG professionaali kogemustele, kokku 154 erinevast riigist.

EAS-i ja KredExi ühendasutuse toetus on osa Euroopa Liidu programmi „Digital Europe“ pilootprojektist. Toetuse abil saavad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad selgitada välise nõustaja kaasabil välja oma IT-süsteemide küberturvalisuse taseme ning teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate majanduskahjude eest.

Toetuse teekaardi koostamise taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot ja toetus projekti kohta kuni 10 000 eurot. Teekaardi arendustegevuse elluviimise taotlusvooru eelarve on 565 000 eurot ja toetus projekti kohta kuni 50 000 eurot.

Oleme valmis toetama Teid eelkirjeldatud meetme abil oma ettevõtte küberturvalisuse tagamisel, infoturbe planeerimisel ja haldamisel, küberkaitse meetmete rakendamisel ning ärijätkuvuse tagamisel.


Lisainfo: Mihkel Kukk, KPMG küberturvalisuse valdkonna juht