• 1000

Miks on infoturve oluline ning mis on selle peamine eesmärk ettevõtte tegevuste kontekstis?

Vastus ei ole keeruline – infoturve (ja turvalisus laiemalt) võimaldab ettevõttel jätkata oma põhitegevust olenemata katsetest ettevõtte väärtuslike andmeid varastada või muuta ettevõtte füüsilised ja tehnoloogilised varad kasutuskõlbmatuks. Infoturbe tagamine eeldab aga adekvaatsete teadmiste olemasolu ettevõttes.

Tulenevalt eelnevast, on tänapäeval peaaegu igas ettevõttes ja organisatsioonis piisava kompetentsiga infoturbejuhi ehk CISO (ingl k Chief Information Security Officer) või vähemasti infoturbejuhi baasteadmistega inimese olemasolu hädavajalik. Infoturbejuht vastutab ettevõtte või organisatsiooni infoturvalisuse juhtimise eest ning omab parimat ülevaadet ettevõtte väärtuslikemate andmete ja infovarade turvalisuse hetkeolukorrast. Kui ettevõttes infoturbejuhti ei ole, siis puudub keskne juht ning pädev otsustaja kõigis infoturbega seotud küsimustes. See võib viia organisatsiooni infoturbe koordineerimise ja järelevalve puudumiseni, mis võib omakorda suurendada küberrünnakute, andmelekete ja muude turvaintsidentide realiseerumise ohtu.

Infoturbejuhi ehk CISO roll ettevõttes

Infoturbejuhi põhiülesandeks on infoturvalisuse kolme osaeesmärgi – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamine. Nende eesmärkide tagamiseks juhib infoturbejuht järjepidevalt tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmete rakendamist ning nende toimimise kontrollimist ettevõttes ning veendub, et meetmed vastaksid muutuva olukorra kontekstis parimatele infoturvalisuse põhimõtetele.

Infoturbejuhi rolli seostatakse tänapäeval tihti eeskätt IT-spetsiifiliste varade kaitsmisega, kuid tegelikult võib ettevõtte jaoks oluline (sensitiivne) informatsioon olla mitte ainult digitaalsel kujul. Seega vastutab infoturbejuht selle eest, et mistahes kujul ettevõtte informatsiooni kaitseks oleks välja töötatud efektiivsed kaitsemeetmed – olenemata sellest, kas informatsioon on digitaalne, paberkandjal või seda edastatakse suuliselt.

CISOaaS teenus – kellele ja miks?

Infoturbejuht on tippspetsialist ning selle ametikoha ülesannete täitmise võimekus eeldab tugevaid teadmisi infotehnoloogia valdkonnast ning ka kogemust inimeste ja protsesside juhtimisel. Tulenevalt pidevast tehnoloogia uuenemisest, peab infoturbejuht hoidma ennast kursis kõige viimaste arengutega infoturvalisuse valdkonnas – seetõttu kulub reeglina infoturbejuhi kompetentsi hoidmisele ka märkimisväärne ressurss. Ent tänapäeva tiheda konkurentsiga tööturul on võimekaid inimesi äärmiselt keeruline leida ning neid erialaselt pädevana ja motiveerituna hoida.

Siinkohal tuleb ettevõtetele appi KPMG CISOaaS (Chief Information Security Officer-as-a-Service) teenus:

– hinnates erinevate ettevõtete vajadusi, oleme loonud teenuse, mis võimaldab infoturbejuhi oskusi osta sisse teenusena;

– pakume teenuse raames tippspetsialiste, kes omavad vastavat kogemust ning rahvusvaheliselt tunnustatud erialasertifikaate;

– CISOaaS teenuse pakkumisel pole teenuse sisuline osa seotud vaid ühe kindla KPMG eksperdiga – me pakume kliendile tervet meeskonda;

– meie meeskonnaliikmed omavad infoturbejuhi, IT-süsteemiadministraatori, füüsilise julgeoleku eksperdi, arvutivõrgu ja veebirakenduste läbistustestimise, digitaalkriminalistika jpm kogemust.

CISOaaS teenusena võimaldab ettevõtetel saada infoturbejuhi kompetentsi ilma, et peaks vastavat spetsialisti ise tööturult otsima, palkama ning tema kompetentsi üleval hoidma.

Loe lähemalt: www.küberkaitse.ee