Rahvusvahelisse audiitor- ja ärinõustamisfirmade võrgustikku KPMG kuuluvate Eesti ettevõtete kogukäive kasvas 30. septembril 2022 lõppenud majandusaastal 25%, ulatudes 15,5 miljoni euroni. Viimase viie aasta kiire kasvu on taganud ettevõtte Põhjamaisel praktikal põhinev äristrateegia, kuid samas ka julgus investeerida kiire kasvuga tulevikuvaldkondadesse, teatas KPMG Baltics.

KPMG Baltics on juba viimased viis aastat näidanud järjekindlalt kahekohalist käibekasvu. Ärinõustamise valdkonna kasv aastases võrdluses oli rohkem kui 40%. Selline äri kasvatamine nõuab palju, nii töötajatelt kui ka valdkonna liidritelt. Uue aasta sihid on seotud konkurentsivõime kasvatamisega: jätkuvalt investeerime inimeste võimekustesse ja kompetentsidesse, aitame kiirelt kasvavaid ettevõtteid rahvusvahelistuda ning ekspordime oma teadmisi Põhjamaadesse. Ärinõustamise valdkonnas oleme Eestis välja töötanud mitmeid innovatiivseid koostöömudeleid, näiteks pikaajaline koostöö arendusprojektide juhtimisel ja tehnoloogiaprojektide elluviimisel jt.

Auditi valdkonnas oleme seadnud üheks eesmärgiks olla parim tööandja audiitortegevuse sektoris. Tehniline kvaliteet ja hea klienditeenindus saavad tekkida vaid läbi rahulolevate töötajate. Pidev töötingimuste parendamine ja parimate arenguvõimaluste pakkumine on loonud motiveeritud ja ühtse tiimi, mis suudab pakkuda samaaegselt nii kvaliteetset teenust, kui ka silmapaistvat tarnekindlust. Valdkonna 26%line müügitulu kasv näitab seda, et kliendid on meie inimeste pühendumist märganud ja KPMG-d valides firma strateegiliste valikute õigsust kinnitanud.

KPMG on ülemaailmne auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustik, liikmesfirmadega 144 riigis, kus töötab kokku üle 236 000 spetsialisti. Eestis tegutseb KPMG alates 1992. aastast ja ettevõttes töötab üle kahesaja viiekümne audiitori ja nõustaja. Eesti KPMG partnerettevõttes Soome KPMG-s töötab ligi 2000 ning Põhjamaades kokku ligi 6000 asjatundjat.