Inglise keelne Tax Card sisaldab ülevaadet olulisematest Eestis kehtivatest maksudest ja maksumääradest.