Kuus trendi, mis kujundavad panganduse tulevikku

COVID-19 on pöördeliselt muutnud meie maailma, põhjustades lisaks tervishoiukriisile majandus- ja finantsvapustusi. Pandeemia kõrgpunktis täitsid ja täidavad pangad kogu maailmas ettevõtete ja perede toetamisel ülimalt vajalikku rolli, hallates valitsuste subsideeritud laene, pakkudes lisalikviidsust ning rakendades kiiresti meetmeid klientide makseraskuste leevendamiseks. Mitmeski mõttes on usaldus pankade vastu täna suurem kui kunagi varem ning inimesed ja ettevõtted näevad panku heas valguses. Seepärast on praegu väga oluline küsida, kuidas kriisi ajal omandatud tugevusi hoida ja edasi arendada. KPMG pangandus- ja kapitaliturgude spetsialistid on süvitsi mõelnud toimunud pöördeliste muutuste olemuse üle ja arutanud neid teemasid põhjalikult ka pankadega. Oleme teinud kindlaks kuus valdkonda, kus on pandeemia tõttu toimumas väga kiire areng ning millest praegu sõltub pankade edu tulevikus.

LOE LÄHEMALT

Töömudelite muutumine avab pankadele suurepäraseid võimalusi

Nagu paljudele suurettevõtetele avaldas ka pankadele suurt mõju koroonaviiruse poolt valla päästetud kaugtöö revolutsioon. Veelgi enam – kuna pangad osutavad inimeste ja ettevõtete jaoks vältimatult vajalikke teenuseid, pidid nad väga kiiresti leidma toimiva lahenduse. Lühiajalises tagasivaates võib öelda, et see läks suurepäraselt korda ning kõiki töötajaid puudutavad suured muutused viidi läbi kiiresti ja hästi. Pikemas plaanis annab see võimaluse mõelda põhjalikult sellele, kas ja kuidas pangad peaksid oma tegevuse uues reaalsuses ümber korraldama. See on kuldaväärt võimalus, mida kindlasti ei tohiks kasutamata jätta!

LOE LÄHEMALT

Keskkond, sotsiaalne vastutus ja hea juhtimistava muutuvad järjest olulisemaks

Pandeemia on toonud selgelt välja pankade tähtsuse ühiskonna vastupidavuse toetamisel. Päevakorda on tõusnud finantsturvalisuse, finantsteenustele juurdepääsu ja kaasamise teemad, millest rohkem kui kunagi varem ilmneb, et pankadel on täita võtmeroll mitte üksnes majandus-, vaid ka sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Samal ajal muutuvad järjest tõsisemaks ka kliimamuutustega seotud mured, mille majanduslik mõju on pandeemiaga võrreldes tõenäoliselt suurem ja pikemaajalisem. Ka siin on pankadel täita kriitiline roll, et aidata rahastada üleminekut vähese CO2 heitega majandusele, selgitada välja ettevõtete tegevust mõjutavad kliimariskid ja aidata nendega toime tulla.

LOE LÄHEMALT

KPMG
KPMG

Andmete jõud aitab pankadel uues reaalsuses riske juhtida

Iga kriis tõstab alati riskide taset, mis jääb kõrgeks ka kriisijärgsel ajal. Kuna COVID-19 pandeemia on toonud paljudele katsumusi, millesarnaseid pole nähtud terve põlvkonna jooksul, on pankadel kindlasti vaja mõelda rohkem kui kunagi varem ka riskide juhtimise peale. Positiivsel poolel saab tõdeda, et loomulikult on paljud pangad riskijuhtimise võimekusse tublisti investeerinud, eriti pärast üleilmset finantskriisi. Selle kõrval on ka regulatiivsed nõuded sundinud neid kapitali- ja likviidsuspuhvreid suurendama. Selle tulemusena oli pankade seis üldiselt selline, mis võimaldas neil pandeemia põhjustatud šokkidega hästi hakkama saada.

LOE LÄHEMALT

Võta meiega ühendust