Pythoni programmeerimiskeel - kellele ja miks?

Finants, BI ja andmeanalüütikute seas populaarseima Pythoni programmeerimiskeele intensiivkursus on mõeldud eelkõige ilma varasema programeerimiskogemuseta inimestele. Koolituse läbimine võimaldab rakendada edumeelseid võtteid käesoleval töökohal või teha järsk pööre karjääris üleminekuga kõrgtehnoloogiasektorisse.
KPMG juhtiva automaatika- ja andmekaeveeksperdi poolt läbi viidav bootcamp on pärit
otse Pythoni Instituudi toetatud õppeplatvormilt ning ehitab koolitataval üles nii kasulikke oskuseid kui ka digiajastule kohase probleemilahendamisele keskendunud mentaliteedi.

Kursuse edukas läbimine annab oskuse:
luua lihtsamad automaatikad andmetöötluseks, st failidest pärit struktureeritud andmete eeltöötluseks ja nendest analüütiliste kokkuvõtete tegemiseks, mis on enim nõutud oskus mistahes suuremate andmehulkadega töötamisel
rakendada veebikaeve võtteid luues nn botte, mis on aluseks ja igapäevaseks tööriistaks turu, nõudluse, pakkumise, trendide, konkurentsiolukorra jälgimisel, reeglitel põhineval kauplemisel või hinnastamisel, ohtude ja võimaluste monitoorimisel era- ja avalikus sektoris
kirjeldada ja simuleerida protsesse funktsioonide ning andmestruktuuridega, mis on algoritmite rakendamise aluseks ning on vajalik taaskasutatava programmikoodi loomiseks
• sooritada edukalt algtaseme sertifitseerimiseksam ja olla tunnustatud baastasemel koodi kirjutaja, tõestades endale ja teistele võimet omandada professionaalset ettevalmistust programmeerimises

KPMG

KPMG andmeanalüütikakeskus Lighthouse

Lõppeva majandusaasta tulemusena on KPMG andmeanalüütikat, tarkvararobootikat ja tehisintellekti lahendusi koondav Lighthouse ülemaailmne võrgustik võimsalt kasvatanud oma turuosa ja tuntust. 2020. a laienes Lighthouse 9 uude regiooni ning sai sõltumatutelt uuringufirmadelt tunnustust esikolmikusse jõudmise eest mitmes kõrgtehnoloogilises valdkonnas. Uuringufirma HFS Research analüüsi tulemusena tunnistati KPMG Lighthouse globaalselt liidripositsiooni vääriliseks tarkvararobootika teenuste pakkumises meditsiinisektoris. KPMG saavutas kõrge positsiooni ka digitaalse transformatsiooni, legacy infosüsteemide moderniseerimise ning protsesside automatiseerimise valdkondades kasutades programmeerimisevaba ja programmeerimissäästlike (low code / no code) lahendusi.

Eestis alustas KPMG andmeanalüütika ja targa automatiseerimise Lighthouse tippkeskus tegevust 2019 ja pakub andmeanalüütika- ja masinõppe lahendusi, tarkvararobootika analüüsi ning juurutust ja tuumandmete juhtimisega seotud teenuseid.

KPMG pälvis koha kolme parima hulgas

Globaalne analüüsi- ja konsultatsiooniettevõtte HFS Research koostas esmakordselt Triple-A Trifecta edetabeli nn „kolme suure A“ – automatiseerimine, tehisintellekt (AI) ja andmeanalüütika – valdkonna teenusepakkujatest. KPMG pälvis koha kolme parima hulgas, saades kõrge hinnangu ettevõtete digitaliseerimise toetamise, innovatsioonivõime ning strateegia ja visiooni kategooriates. Raportis kiideti KPMG Global Lighthouse’i lähenemist digipöörde toetamisel ja partneritega koostöös „kolme A“ integreerimist kliendile pakutavasse teenusesse, lähtudes ühendatud, võimeka ja usaldusväärse ettevõtte kontseptsioonist.

KPMG Low Code / No Code teenuste kasutamine digitransformatsioonis HFS Researchi raportis kirjeldatakse KPMG lähenemist, võimekust ja visiooni seoses rakenduste arendamisega lihtsates visuaalsete liidestega keskkondades, mis vajavad koodi kirjutamist vähe või ei vaja seda üldse (nn l ow code / no code ehk LCNC-keskkonnad). KPMG näeb LCNC-põhises lähenemises suurt potentsiaali, eelkõige digipöörde kiirendamisel. LCNC-lähenemist kasutatakse uute rakenduste arenduses, olemasolevate süsteemide rakenduste ajakohastamisel, tehnoloogiate ja süsteemide integreerimisel ja intelligentsel automatiseerimisel.

Võta meiega ühendust