Era-ja riskikapitali fonde kaasavad ettevõtted kasvavad konkurentidest kordades kiiremini

Era-ja riskikapitali fondide kiire kasv

KPMG poolt Soomes läbiviidud uuring näitas, et riski- ja erakapitalil põhinevatele investeerimisfondidele kuuluvad ettevõtted on kiireima kasvuga. Keskmiselt on selliste ettevõtete käive kasvanud koguni 6 korda kiiremini ning nende töötajate arv kasvas keskmiselt 15 korda kiiremini, võrreldes teiste ettevõtetega. Samuti selgus uuringust, et era- ja riskikapitalifondide poolt ülesostetud ettevõtted on olnud suutelised koos ettevõtte laienemisega kasvatama ka oma kasumlikkust.

1000
Riskikapital

KPMG Baltics juhtivkonsultandi Taavi Pahapilli sõnul näitab põhjanaabrite juures läbiviidud uuring selgelt, et erakapitali kaasamine tõstab ettevõtete konkurentsivõimet kordades. „Ühest küljest tugevdab erakapital ettevõtte finantsseisu ning võimaldab investeerida kasvu või teenindada laene. Koos kapitaliga toovad erainvestorid ettevõttesse strateegilist oskusteavet, mille abil saab ettevõtte juhtimist kaasajastada ning tõhustada äriprotsesse, ning lisaks võimaldab välisinvestorite kaasamine kasutada nende laialdast kontaktivõrgustikku tagamaks ligipääs uutele turgudele,“ selgitas Pahapill. Uuringu käigus jagati vaadeldavad ettevõtted kahte kategooriasse: riskikapitali ettevõtted ning väljaostetud ettevõtted. Kui riskikapitali investeeringud on suunatud varajases faasis ettevõttetele, mis vajavad investeeringuid laienemiseks, siis väljaostetud ettevõtted on enamasti keskmise suurusega juba töötavad ettevõtted, mis oma tegevuse ja ärimudeli seisukohast on kindlam investeering.

Erakapitali investorite põhiliseks eesmärgiks on viia ettevõtted kiiresse kasvufaasi arendades äriprotsesse ning soodustada nii orgaanilist kasvu kui ka kasvu läbi ülesostude. „Enamikel juhtudel keskendutakse siiski eeskätt orgaanilisele kasvule,“ ütles Pahapill. Väljaostetud ettevõtete puhul ulatus kasv 1,7 miljardi euroni, kus investeeringud olid suunatud äriprotsesside arendamisse, aga ka orgaanilisse laienemisse ning laienemisse läbi ülesostude ja omandamise. Riskikapitali ettevõtete jaoks oli kasv eriti kiire ning suuresti orgaaniline. „Tavapärane mõttekäik eeldab, et private equity investeeringu kaasamisele järgneb kiire ning jõuline restruktureerimine ja kulude kärpimine, et kasum üles ajada. Antud uuring näitab aga, et kasvu luuakse ikkagi eelkõige läbi tulude kasvatamise. Praeguses tugeva konkurentsiga majanduskeskkonnas ning M&A turul on keeruline ainult kulude kärpimise kaudu väärtust luua, kuna tihti on see kas juba ära tehtud või ettevõtte ostuhinda „sisse kirjutatud“, lisas Pahapill. „Tulude kasvu ja töötajate värbamisega luuakse aga väärtust nii ettevõtte omanikele kui majandusele tervikuna.“

Pahapilli sõnul on analoogseid protsesse võimalik reaalajas jälgida ka Eestis. „Ühest küljest on riskikapitali tublisti kaasanud mitmed meie iduettevõtted. Teisest küljest on näiteks Magnetic MRO väga ere näide sellest, kuidas private equity omanduses oldud 7-aasta jooksul ettevõtte ärimudel ümber kirjutati ja eskaleeriti, mille tulemusel kasvas käive üheksa ja töötajate arv kaks korda. Tahe Outdoors liikus erakapitali fondi abil rahvusvahelises liigas hüppeliselt, soetades pika ajalooga prantsuse börsifirma BIC käest sporditootmise üksuse, mille tulemusel grupi käive kasvas kaks korda. Kiiresti kasvavad ning enda sünniriigist välja liikuvad ettevõtted on majanduse väärtusloome vedurid. Taoliste ettevõtete kasvu finantseerimine on palju laiema mõjuga kui aktsionäri tootlus. Muidugi teine aspekt, mida siin peab märkima on see, et private equity investeerib ju ka pensionifondide raha ehk meie kõigi sääste. Seega meie säästude tootlikkust mõjutab otseselt private equity fonde kaasanud ettevõtete edukus ning võime kasvada. “ 

Eestis on era- ja riskikapitali fondide mahud oluliselt kasvanud - 2018. aastal ületas fondide maht juba miljardi euro piiri (www.estvca.ee). Kiirelt kasvavad ka kohalikud erakapitali kaasanud ettevõtted. 

Soome statistikat kommenteeris Eesti juhtiva erakapitali fondi BaltCap partner Oliver Kullman: „BaltCap on alates 1995. aastast investeerinud juba üle 100 ettevõttesse Eestis ja teistes Balti riikides. Sageli on meie eesmärk panustada ettevõtete kasvu läbi ’osta ja arenda’ strateegia. Täpsem kava on loomulikult iga ettevõtte puhul erinev, kuid üldistades võib öelda, et portfellettevõtted kasvavad orgaaniliselt (st. arendades olemasolevaid platvorme) ja läbi ettevõtete ostude ja liitmiste. Tihti laienevad ettevõtted ka rahvusvaheliselt, sealhulgas järjest sagedamini väljaspool Baltikumi.“ 

Kullman lisas: „Analüüsime regulaarselt BaltCapi ettevõtete arengut ja meie statistika toetab KPMG ja Finnish VCA (Soome Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni) uuringu järeldust, et erakapitali investeeringu saanud ettevõtete väärtuse kasv tuleb kasvust ja arengust, mitte kulude kärpimisest. Tooksin BaltCapi statistikast välja, et meie fondide investeeringu toel on ettevõtete käive ja EBITDA meie investeerimisperioodi jooksul kasvanud enam kui 100%, samal ajal on oluliselt kasvanud ka töötajate arv. Seega usun, et ka Eestis aitavad erakapitali investeeringud ettevõtteid arendada. Lisaks on oluline ka asjaolu, et erakapital on kohalike pensionifondide jaoks võimalus investeerida kohalikku majandusse ja saada osa siinsete ettevõtete väärtuse kasvust. Seda eriti Eestis, kus pensionifondidel on kohaliku börsi kaudu võimalik investeerida suhteliselt vähestesse ettevõtetesse.“

 

KPMG ja Finnish VCA uuring viidi läbi aastatel 2010-2017 ning see võttis vaatluse alla 125 ülesostetud keskmise suurusega ettevõtet ning 160 riskiinvestoreid kaasanud iduettevõtet Soomes.

 

Tutvu uuringuga SIIN

© 2024 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust